Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - Vedvarende energianlæg ved Studstrup og Vosnæs

Støj fra vindmøllerne

Aerodynamisk støj fra vindmøller kan være en stor gene for de mennesker, der bor omkring vindmøllerne. Disse gener kan i nogle tilfælde opfattes som mest generende om natten, hvor folk skal sove.

Det bør fastsættes øvre grænser for støjen fra vindmøllerne ved de nærmeste beboelser, både i dagtimerne og i nattetimerne. Det er muligt at pålægge NRGI at køre møllerne på en støj-reducerende måde om natten. Disse grænser bør fremgå af lokalplanen, fremtidigt udbudsmateriale fra NRGI, og af vindmøllernes byggetilladelse.

Efter installation af vindmøllerne bør NRGI indenfor en periode på tre måneder gennem uafhængige, akkrediterede støjmålinger bevise, at støjen fra vindmøllerne ved de nærmeste beboelser holder sig indenfor de definerede grænser.

Vil kommunen sikre, at der som en del af planlægningen defineres grænser for støjpåvirkningen ved de nærmeste beboelser, at overholdelsen af disse grænser vil blive valideret gennem uafhængige målinger, og at vindmøllerne ikke vil få en permanent tilladelse til drift, hvis de definerede støjgrænser ikke overholdes?

Vil kommunen desuden sikre, at de ovenfor nævnte støjgrænser bliver gældende for alle vindhastigheder fra 5 m/s til 20 m/s målt i vindmøllernes navhøjde? Det er ikke nok, hvis man som beskrevet i BEK nr. 135 af 07/02/2019 begrænser sig til at sætte grænser ved vindhastigheder på 6 m/s og 8 m/s.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Lars Behrendt

Indsendt

07/09/2023 14:36

Sagsnummer

HS2922555

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Skødstrup - Løgten
Hørings-id

H666

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00