Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - Vedvarende energianlæg ved Studstrup og Vosnæs

Vindmøllernes betydning for fugle og flagermus

Dyreliv:
• Kalø vig er et område med et rigt fugleliv. På visse årstider passerer desuden en del trækfugle igennem området
• I området omkring Vosnæs er det almindeligt i sommerhalvåret at man kan iagttage flagermus i aften- og nattetimerne

De kommende vindmøller ved Vosnæs vil resultere i et antal dræbte fugle og flagermus hvert år. Det er vigtigt som en del af beslutningsgrundlaget, at der etableres et skøn over, hvor mange dræbte fugle og flagermus, der vil blive tale om, og om dette antal vil udgøre en trussel for bestanden af de respektive fugle og flagermus i området.

Vil kommunen sikre, at en vurdering af antal dræbte fugle og flagermus vil blive en del at miljøvurderingen omkring de foreslåede vindmøller ved Vosnæs?
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Lars Behrendt

Indsendt

07/09/2023 14:41

Sagsnummer

HS5078586

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Skødstrup - Løgten
Hørings-id

H666

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00