Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - Vedvarende energianlæg ved Studstrup og Vosnæs

Nej tak til Pfas fra solceller og vindmøller ....

Jeg kan under de nuværende omstændigheder ikke støtte op om hverken vindmøller ved Vosnæs eller solcellepark ved Studstrup/Skødstrup.
Jeg deltog i går den 6. september i det informationsmøde på Skæring Skole, som blev afholdt om vindmøller og solcellepark. Mødet blev desværre hovedsageligt afviklet med 2 informationsstande til 200 fremmødte borgere - og dermed blev der ikke en fælles plenum diskussion. Informationsniveauet for seancen blev afledt heraf meget begrænset. Men nogle nye, spændende - og skræmmende - informationer dukkede der dog op. Mest som kensekvens af, at jeg snakkede med en række af de fremmødte beboere i og omkring Studstrup. Jeg vil nedenfor præsentere 4 punkter, som hver især og tilsammen er årsag til, at der IKKE må etableres vindmøller ved Vosnæs og solcellepark ved Studstrup.
1. Solceller og vindmøller forurener med pfas
Fagbladet Ingeniøren har for nylig bragt en artikel, hvoraf det fremgår, at både vindmøller og solceller - for at køre så effektivt som muligt - er belagt med pfas i mindre omfang. Men det er tilstrækkelig pfas til, at det udgør en klar forureningsmæssig risiko. Se link til en artikel her om de risici, som er forbundet hermed:
https://landbrugsavisen.dk/pfas-forbud-kan-bremse-den-grønne-omstilling

2. Solceller støjer
Det er almindelig kendt, at solceller under visse omstændigheder faktisk kan støje temmelig meget. Tilsvarende med vindmøller. Læs artiklen her om, hvorledes et mindre bysamfund føler sig særdeles generet af støj fra en lokal solcellepark.
https://www.tvsyd.dk/vejle/hoer-lyden-fra-solcellepark-her

3. Vindmøller ikke 150 meter høje - men 200 meter høje
Det forlød på mødet i går den 6. september, at nogle beboere i Studstrup er blevet orienteret om, at de påtænkte vindmøller på 150 meter MÅSKE - "ad bagvejen" - ender med at blive møller på 200 meter - og at vi som borgere ikke skulle kunne gøre indsigelser imod denne forøgelse af møllernes højde, når først der foreligger en tilladelse fra Kommunen til at opføre møllerne.

4. Måske alligevel ikke brug af Studstrupværket til strøm fra solcellerne
Det forlød desuden fra nogle velorienterede personer på mødet i går, at Studstrupværket måske ender med slet ikke at kunne - og ønske - at gøre brug af- og videreformidle den strøm, som den tiltænkte solcellepark producerer. Et af argumenterne for netop at lægge solcelleparken ved Studstrup er ellers nærheden til studstrupværket.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Thomas Mohr Rasmussen

Indsendt

07/09/2023 14:47

Sagsnummer

HS6586475

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Skødstrup - Løgten
Hørings-id

H666

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00