Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - Vedvarende energianlæg ved Studstrup og Vosnæs

Aarhus Kommunes Symbolpolitik

Dette indlæg er en gentagelse, da de oprindelige indlæg er blevet slettet - disse fra 2019, som tilsyneladende er dømt indifferent.

Jeg vil udtrykke min store bekymring og endnu større undren over forslaget at opstille vindmøller ved Vosnæs.

Der står i forslaget, at nærmeste beboelse ligger 700 m. fra vindmøllerne. Det er simpelthen forkert og kun i forhold til Aarhus kommune. Det kan vel ikke være rigtig at man i disse sager kun forholder sig til ens egen kommune og ikke den naboliggende?

Vi er en familie der i 2020 byggede hus på Kaløvej og vil derfor være ca. 1000 meter fra vindmøllerne. Vi har netop valgt at bygge hus i dette område pga. den flotte natur og det fredede område med masser af dyreliv og ro. Yderligere vil sommerhusejere i havhusene, som bor endnu tættere på vindmøllerne blive meget udsat.

Naturen i området er helt fantastisk og derfor er der også fredet område. Der er et stort fugletræk tværs over det område, hvor der er planer om at opstille vindmøllerne. Der er mange rovfugle, frøer, ræve, rådyr mm., der ligeledes vil blive negativt påvirket ligesom menneskene i området. I værste fald vil biodiversiteten måske falde og visse arter helt forsvinde fra området.

Set i lyset af, at de 3 vindmøller (ud af 8 stk. i alt) kun vil dække 5 %, er det værd at vurdere, om omkostningerne kan opvejes af de fordele, der er ved at opsætte disse vindmøller - jeg mener, det er langt fra forsvarligt.

Hele forløbet er skandaløst og til frustration og bekymring for alle beboerne nærheden af vindmøllerne. Det virker som en gang symbolpolitik, og som et led for en grøn profilering af kommunen.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Sophia Jakobsen

Indsendt

07/09/2023 20:53

Sagsnummer

HS4306252

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Skødstrup - Løgten
Hørings-id

H666

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00