Gå til hovedindhold

Høringssvar

Øjebæ på Vosnæs Pynt

Som nabo, med fugleflugtsudsigt over Kalø Vig, direkte til Vosnæs Pynt, er det mig magtpålæggende at gøre indsigelser mod planerne om at rejse de omtalte tre store vindmøller på Vosnæs Pynt.

For det første finder jeg det usmageligt, at Aarhus kommune skubber et sådan modernistisk industriprojekt i favnen på os der bor i Syddjurs kommune, men altså ganske tæt på kommunegrænsen til Aarhus. Min chatGPT oplyser, at et gennemsnitsmenneske pr. døgn udånder CO2, svarende til et kilogram. Med 350.000 borgere i Aarhus kommune, leverer århusianerne således 350.000 kg. CO2 til omgivelserne i døgnet. Altså 127.750 tons CO2 pr. år. Ønsker Aarhus kommune derfor vindmølleopsætningen med den begrundelse, at CO2-udledningen skal være neutraliseret i Aarhus kommune i 2030-planen, kan anbefales, at man henstiller til aarhusianerne, at de undlader at udånde CO2 i eksempelvis uge 38. Således opfyldes Aarhus kommunes 2030-plan formentlig ganske meget hurtigere, end nogen kunne have forventet.

Dernæst er det væsentligt at fremhæve lydgenerne der opstår, ved naboskabet til sådanne tre ganske store vindmøller. Der er tale om to former for lyd 1) Den egentlige vingeturbulens og 2) Den lavfrekvente lyd, der i vindmølletårnenes resonans mod underlaget, vil bevirke en mekanisk lydforplantning, langt ud i omgivelserne. Den er ubehagelig for mennesker - og særligt lydfølsomme varianter, kan faktisk have valgt bosætningen nær Vosnæs Pynt, netop for at undslippe den altid støjende metropol, som Aarhus udgør. Hertil bør føjes, at vandmiljøet i et allerede fredet område vil kunne transportere lavfrekvent resonans ud blandt en allerede vigende fiskebestand, hvilket vel ikke fremmer ønskerne om at genoplive Aarhusbugten som fiskefyldt farvand.
Særligt fuglebestande, der ved det lave vand inderst mod kroen og undertegnede i Kalø Vig, finder det vadehavsagtige attraktivt at frekventere, forinden rejsen mod sydligere himmelstrøg foretages hen over skoven på Vosnæs Pynt, kan jeg vanskeligt forestille mig vil finde mødet med ni store roterende vindmøllevinger specielt attraktivt.
Hvad angår den nævnte vingeturbulens skal fremhæves, den uhindrede lydspredning over vand. Inde på land kan man eksempelvis høre menneskers samtale, børnegrin og åretag fra robåde over store afstande, når vinden uhindret bærer lyd med sig. Ni tons-tunge vindmøllevingers hyppige cirkulationer om gearkasseaksler, vil selvsagt ikke være lydefri. Hverken for naboer, eller for de mange besøgende (også fra Aarhus) som gæster de fantastiske omgivelser, netop fordi her er fredeligt og fordi støjende, moderne industri ikke forefindes hvor Aarhus kommune har forestillet sig, at mase deres øjebæ ind i helt enestående naturomgivelser. Og så nær nabokommunen som næsten muligt.

Ønsker Aarhus kommune at etablere et showroom for vindmøller og produktion af sådanne, bedes dette derfor gøres hvor det kan ske, uden de gener som man forestiller sig at ville påtvinge sagesløse borgere i nabokommunen i mindst de 40 år, som piskerisene forventes at skulle etableres som skamstøtter over menneskelig brutalisme, udfoldet "i en højere sags tjeneste" - men i et enestående naturskønt og rekreativt område som Vosnæs Pynt og omegnen udgør.

Tak for ordet.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Torben Petersen

Indsendt

10/09/2023 15:00

Sagsnummer

HS2197874

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Skødstrup - Løgten
Hørings-id

H666

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00