Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - Vedvarende energianlæg ved Studstrup og Vosnæs

Misvisende visualiseringer af solcellepark

Vi vil stærkt opfordre Aarhus Kommune til at forlange mere retvisende visualiseringer af solcelleparkerne ved Studstrup. Især parken tættest motorvejen er vist på en misvisende måde. European Energy har - bevidst eller ubevidst - valgt lavtliggende fotopunkter for billeder, der skal vise, hvor synlig solcelleparkerne vil blive efter anlæg og efter nogle år, hvor bevoksningen er skudt i vejret. Ved at vælge det lavtliggende fotopunkt på Engskovvej synes solcellemarken ikke så voldsom. Men havde man i stedet valgt et mere realistisk fotopunkt - fx. Skødstrup Kirke - er det tydeligt, at det ikke vil være muligt at "skærme" parken med bevoksning. Dels fordi kirken ligger højere end Engskovvej, og dels fordi marken i retning fra motorvejen til Studstrup skråner OPAD, Det betyder, at hele marken vil være meget synlig for mange borgere i Skødstrup. Der kan ikke etableres anlæg inden for kystnærhedszonen (3 km), med mindre man har en særlig begrundelse for den kystnære belliggenhed, eller man foretager afværgeforanstaltninger (fx. bevoksning). Ingen af de to betingelser er opfyldt i dette tilfælde.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Birger Agergaard

Indsendt

12/09/2023 10:27

Sagsnummer

HS5241420

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Skødstrup - Løgten
Hørings-id

H666

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00