Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - Vedvarende energianlæg ved Studstrup og Vosnæs

Nej tak til solcelleanlæg og kæmpevindmøller omkring Studstrup

Hej Aarhus kommune
Jeg har haft sommerhus ved Skæring Strand i 20 år og holder utroligt meget af området og naturen derude. Netop naturen er så udslagsgivende for området og derfor også meget vigtig at passe på. Området er et åndehul for rigtigt mange århusianere og turister.
Af samme årsag blev der for få år siden lavet en bevarende lokalplan for hele området…
Det har desværre vist sig, at kommunen gang på gang dispenserer fra lokalplanen, hvilket gør at områdets grønne karakter visner mere og mere…
En kæmpe solcellepark på begge sider af indfaldsvejen til området vil heller ikke just bidrage til det grønne præg og Aarhus kommune vil derved igen igen vise, at deres løfte om at bevare den grønne natur ikke bliver overholdt…
Hvad med at pryde nogle af de store bygninger på Studstrup værket med solceller i stedet? De er jo i forvejen ikke for kønne at se på…

Hvad angår kæmpevindmøller tillader jeg mig at kopiere fra et andet høringssvar hvor Steen Carstens kommer med nogle rigtigt gode indspark og argumentationer for at det er en meget dårlig ide…

Placeringen af vindmøller ved Vosnæs er vel nok den dårligste jeg nogensinde har set, da vinden fra de vestlige retninger er den primære og vindmøllerne skal placeres mod sydøst og et bagland op til 120 meters højde i Segalt!!
I september 2019 forsvandt højdegrænsen på 150 meter for landbaserede vindmøller, hvilket man kunne forestille sig at nogle vil benytte sig af.
I bla. Tyskland, Sverige og Finland opsætter man vindmøller i skovområder med tårnhøjder på 120 meter for at komme op til stærkere vind.
Dertil kommer rotoren med vingerne, så totalhøjden kommer godt over 200 meter!
Vindmøllerne bliver større og større og hvis der f.eks. går 3-5 år inden en opstilling af vindmøller ved Vosnæs produceres der med meget stor sandsynlighed ikke vindmøller på max 150 meters højde længere.
De vindmøller vi opsætter på land og offshore i øjeblikket er 180-250 meter med en rotordiameter på over 200 meter og ca. 32000 m2.
At placere vindmøller i den størrelse i det vi kalder for et lavvindsområde er en rigtigt dårlig ide…

Sidst men ikke mindst hsr der også lige være borgermøde om rydning af dele af naturen bag svinboskoven for derefter at opføre mange hundrede nye parceller i det område hvor der er natur nu… dette vil medføre at endnu mere vild natur bliver fjernet og at der kommer tusindvis af flere borgere til området…

Alt dette er på ingen måde i tråd med det løfte vi fik fra Aarhus kommune om en bevarende lokalplan for Skæring strand og omegn…

Mvh
Rasmus
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

rasmus sangill gonzalez

Indsendt

12/09/2023 13:36

Sagsnummer

HS7681855

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Skødstrup - Løgten
Hørings-id

H666

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00