Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - Vedvarende energianlæg ved Studstrup og Vosnæs

Solceller og vindmøller

Alle skal bidrage til den grønne omstilling, men det giver ingen mening, at placere vindmøller i et lavvindsområde, i bunden af det smukke Kaløvig. I østenvind ligger Kaløvig i læ af Mols Bjerge og levere ca. halvt så meget energi, som eksempelvis Skåde Bakker eller Højbjerg ville gøre. Se vindkorteksempel vedhæftet, hvor det blæser 3 s/m ved Vosnæs og 6 s/m. lidt syd for Aarhus. Det virker som om, at kommunalpolitikerne for alt i verden vil placere vindmøller og solceller så langt ud mod kommunegrænsen som overhovedet muligt - væk fra de rige områder i midtbyen eller syd for Aarhus. Dette uden tanke på hvor meget det rent faktisk kan producere. Udover at vi skal leve med den “øjebæ” det er med Studstrupværket, som hele Aarhus får gavn af, så skal vi nu også “tage læsset” med vindmøller og solceller.
Placeringen af solcellerne er ud fra et biotopmæssigt synspunkt også helt væk fra skiven. Alt det råvildt, harer, fasaner og andre pattedyr der hver dag vandrer fra skoven og naturen omkring værket til skovene og naturen sydvest for værket vil blive afskåret og levemulighederne blive forringet i en kæmpe grad. I dag ligger en stor del af marken, hvor der planlægges solceller hen i brak og er derfor en naturlig ledelinje for rigtig mange dyr. Det vil være en naturmæssig katastrofe.
Derudover er der mig en gåde, at man vil placere solceller så tæt på et så naturskønt område tæt ved vandet. Placer dog dem langs motorveje eller andre steder, hvor folk ikke færdes i lige så stor stil.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Niklas Seir Nielsen

Indsendt

13/09/2023 10:39

Sagsnummer

HS9062931

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Skødstrup - Løgten
Hørings-id

H666

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00