Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - Vedvarende energianlæg ved Studstrup og Vosnæs

Høringssvar

Høringssvar vedrørende placering af vindmøller og solcelleanlæg i skøn natur i et område i bymæssig udvikling til Århus Kommune

Jeg ønsker hermed at afgive høringssvar vedrørende forslaget om at placere vindmøller og solcelleanlæg i et område med skøn natur, som samtidig er under bymæssig udvikling. jeg vil gerne understrege, at jeg er stærkt imod denne plan, da jeg mener, at det vil have en skadelig indvirkning på både naturen og beboerne i området.

Først og fremmest vil jeg gerne præcisere, at jeg er fuldt ud støttende over for grønne initiativer og investeringer i vedvarende energi. Det er afgørende, at vi alle bidrager til at reducere vores aftryk på miljøet og bevæger os i retning af en mere bæredygtig fremtid. Dog mener jeg, at det er vigtigt, at disse initiativer gennemføres med omhu og hensyntagen til de unikke karakteristika i det pågældende område.

Det pågældende område er kendt for sin smukke natur og er et fristed for både lokale beboere og besøgende. Placeringen af vindmøller og solcelleanlæg i dette område vil uundgåeligt ødelægge den naturskønhed og forringe kvaliteten af opholdet for alle, der besøger området.

Desuden er der de lokale beboere at tænke på. De mennesker, der allerede bor i området, har valgt det på grund af dets naturskønhed og kvaliteten af livet der. Placeringen af vindmøller og solcelleanlæg vil medføre støjgener, skyggekastning og visuelle forstyrrelser, der vil forringe beboernes trivsel og livskvalitet betydeligt.

Jeg opfordrer derfor Århus Kommune til at genoverveje placeringen af disse grønne tiltag og i stedet søge alternative områder, der ikke vil have en negativ indvirkning på naturen og beboerne. Der er mange andre muligheder for at fremme vedvarende energi, og det er min opfattelse, at disse ikke bør opnås på bekostning af vores smukke natur og velvære.

Jeg håber, at Århus Kommune vil lytte til vores bekymringer og træffe en beslutning, der tjener både miljøet og samfundet bedst muligt.

Med venlig hilsen,

Jan Fjordside
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jan Fjordside

Indsendt

13/09/2023 11:03

Sagsnummer

HS5700214

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Skødstrup - Løgten
Hørings-id

H666

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00