Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - Vedvarende energianlæg ved Studstrup og Vosnæs

Vi har pligt til at passe særligt på kystnærhedszonen

I medfør af planloven er der i hele landet udlagt en kystnærhedszone, hvor kommunerne og borgerne er forpligtet til at tage helt særlige beskyttelseshensyn. Den pligt er med statens billigelse tilsyneladende helt skrinlagt i forbindelse med vedvarende energianlæg. Vindmøllerne på Vosnæs og solcelleanlæggene ved Studstrup ligger i kystnærhedszonen, hvor man skal planlægge med en yderste forsigtighed. Det er helt klart, at de anlæg ikke bør ligge i kystnærhedszonen og slet ikke i netop denne del af Aarhus Kommune, som er kendetegnet ved særlige landskabelige værdier, herunder et unikt herregårdslandskab ved Vosnæs.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Leonora Beck

Indsendt

13/09/2023 12:23

Sagsnummer

HS0035808

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Skødstrup - Løgten
Hørings-id

H666

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00