Gå til hovedindhold

Høringssvar

NEJ TAK til Vindmøller ved Vosnæs

NEJ TAK til støjende kæmpevindmøller.

Jeg skriver dette høringssvar for at udtrykke min alvorlige bekymring og modstand mod opstillingen af de tre planlagte vindmøller i vores område Havhusene ved Vosnæs, som angivet i jeres seneste forslag. Vindmøllerne er planlagt til at blive opført tæt på vores hus, som vores familie ofte bruger som en tilflugt fra det travle byliv. Vi er kommet i området i over 55 år og har brugt til, at komme væk fra larmen. Jeg forstår vigtigheden af at fremme vedvarende energikilder, men jeg mener, at de potentielle negative konsekvenser for vores livskvalitet og velvære bør tages i betragtning.
Min største bekymring vedrører den forventede støjforurening, som vil blive genereret af de 150 meter høje vindmøller. Jeg har læst om dette emne og er klar over, at moderne vindmøller kan generere betydelig støj, især når de er placeret så tæt på beboelsesområder. Den konstante brummen og voldsomme lyd fra vindmøllerne kan have en negativ indvirkning på vores livskvalitet, søvn og trivsel. Som beboere i området bør vi have ret til, at nyde vores hjem uden unødig støjforurening.
Derudover er jeg også bekymret for de potentielle negative virkninger på vores ejendomsværdi. Det er almindeligt kendt, at ejendomsværdierne kan falde i områder, hvor vindmøller opstilles, på grund af de førnævnte bekymringer om støj og æstetisk påvirkning. Dette kan have en langvarig negativ økonomisk konsekvens for mig og andre ejendomsbesiddere i området.
Vores område er endvidere kendt for sin naturskønhed og biodiversitet, og opstillingen af vindmøller i dette område kan have en ødelæggende indvirkning på de lokale økosystemer. Migrerende fugle, som passerer gennem området, kan risikere kollisioner med møllerne, hvilket kan have katastrofale konsekvenser for fuglebestanden. Desuden kan støj- og vibrationsforureningen fra vindmøllerne forstyrre dyrelivet og påvirke deres naturlige adfærdsmønstre.
Endvidere er det blevet dokumenteret, at placeringen af de planlagte vindmøller er i et lavvindsområde ifølge undersøgelser. Dette rejser alvorlige tvivl om effektiviteten af disse møller i at generere bæredygtig energi. Hvis møllerne ikke kan fungere optimalt på dette sted, kan det betyde, at projektet ikke opnår de forventede miljømæssige fordele og derfor ikke retfærdiggør de potentielle negative konsekvenser for naboerne, naturen og dyrelivet.
Jeg anerkender behovet for bæredygtig energi, men jeg opfordrer kommunen til at overveje alternative placeringer for vindmøllerne, der ikke vil have en så negativ indvirkning på lokalsamfundet. Dette kunne inkludere at placere dem længere væk fra beboelsesområder eller ude på havet.
Endelig vil jeg gerne opfordre kommunen til at gennemføre en omfattende og uafhængig miljøvurdering (VVM) for at vurdere de samlede konsekvenser af projektet, herunder støj, visuel påvirkning, påvirkning på dyreliv og ejendomsværdier.
Jeg håber, at mine bekymringer bliver taget i betragtning, og at kommunen vil arbejde for at finde en løsning, der respekterer vores behov som lokalsamfund og samtidig fremmer bæredygtig energiproduktion.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Pia Frandsen

Indsendt

13/09/2023 14:09

Sagsnummer

HS7900777

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Skødstrup - Løgten
Hørings-id

H666

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00