Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - Vedvarende energianlæg ved Studstrup og Vosnæs

Indsigelse mod vindmøller øst for Vosnæs gods/og Solcelleanlæg v/Studstrup.

Jeg glemte helt at skrive at jeg også protesterer mod de 3 planlagte vindmøller på nu 200 mtr.højde,som Danmarks Naturfrednings forening jo har været så venlige at afsløre at de også går ind for,jeg troede ellers at de ville stå op for naturen i denne sag,selvom han opremser nogle punkter der skal være i orden for at de kan godkende den,men det er jo bare et komma, jeg må godt nok sige jeg er skuffet,men jeg er ikke overrasket,da vi så det samme fra deres side i Svinbo/Skæring sagen,(Tækkergroup),for nylig,hvor man ville bygge i beskyttelseszonen,selvom det ikke var lovligt,men denne gang tror jeg desværre ikke planstyrelsen kan redde os,da man bare laver en ny lokalplan,selvom loven siger 3000 mtr. fra kystlinjen,det kan man åbenbart bare lige gøre hvis man ønsker det.Men de er under pres fra klima og energiministeren,som jo har sagt ,bare op med noget vind og sol energi nu,koste hvad det vil af natur og ejendomme,vi skal have det igennem sagde han,så der tror jeg staten bøjer loven denne gang.

Nikolaj Bang,rådmand i Århus byråd(K),for miljø og teknisk afdeling,udtaler i Århus Stiftidende at både vindmøller og solceller kommer op,uanset protesterne,da det blot skal justeres efter høringsrunden,så mon ikke de også har fået en dispensation fra planstyrelsen,meget beklageligt at høre,som jeg før har skrevet,der er ingen rigtige regler her i denne branche endnu,de er selvbestaltede,man kan overrule de gældende regler i sagens tjeneste,og det benytter de store elselskaber sig af,så de kan komme ind og udnytte den store profit som der er i alternativ energi,når man videresælger det til eu,i stedet for at bruge det lokalt,og montere solcellerne på byens offentlige tage,men kommunerne og de private lodsejerne,som ligger jord til er desværre lette ofre i disse tider,da de er til salg,for en såkaldt grøn profil,og knitrende sedler,det er sørgeligt at se,men de er jo også kun mennesker.

Det som DN´s formand i østjylland, påstår at der ikke forefindes biodiversitet på markerne ved Studstrup,da de eksisterende landbrugsarealer er i omdrift passer nu ikke helt,så har han ikke været på det flade stykke med gammel havbund og lavbundsjorder,nede ved Stranden endnu,lige inden for havbakkerne,strandbeskyttelseszonen 300 m,der hvor den østlige solcellepark skal være,som har været anlagt brak i mange år,da det ikke kan dyrkes pga.det står under vand på trods af kraftig dræning hele efteråret og vinteren,og der forefindes mange slags dyr,insekter,og vilde planter,ikke engang en gen- genforpagtning,kan dyrke det,uden yderligere dræn til følge.

Hvis naturområder, som f.eks. en strandeng skal oplagre CO2 fra atmosfæren, så skal det ligge uden at blive opdyrket. Der kan godt gå dyr på området, men det må hverken pløjes eller harves.
Når et område får lov at ligge i fred, frigives det kulstof, der er bundet i vegetationen meget langsomt og vil blive suppleret år for år.

Nu håber jeg så ikke at der er nogle som lader sig rive med,men står klippefast på naturens overlevelse herude,når kommunen og energiselskabet kommer med tilbud om,at man kan blive medejer,eller individuelle aftaler om billigere el,som rådmanden var i gang med at sige i tv,hvis man lukker øjnene og holder mund og ikke protesterer mod projektet.

Jeg er noget overrasket over at Kredsløb også har andel i opstilling af VE anlæggene her,hvordan hænger det sammen,er det deres kabler der skal bruges til strømmen,jeg mener da det er Ørsted som ejer Studstrupværket og NRGI der ejer Kredsløb.
Det er ikke rart at se at diverse lodsejere hvor solcellerne skal placeres,og nu også bygherrerne giver sig til kende i debatten,da de jo sådan set er inhabile i denne sag.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Henrik M.Iversen

Indsendt

15/09/2023 10:27

Sagsnummer

HS1575901

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Skødstrup - Løgten
Hørings-id

H666

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00