Gå til hovedindhold

Høringssvar

Solceller i Studstrup

I den meget lange proces, det var at ændre Skæring sommerhusby til helårsområde, var noget af det, der blev fremhævet allermest som et behov, både fra de implicerede Skæringboere og Århus Kommune, at Skæring og omkringliggende landskab skulle være grønt, det står på stort set hver side i lokalplan 1108 - og så går der et par år, så vil man plastre området til med solceller. Det er jo grotesk.
Når man færdes i Skæring, Studstrup, Løgten, Skødstrup, Havhuse, Vosnæs, er det kendetegnende, at der er store mængder af mennesker, der benytter områderne til naturoplevelser, hvad enten det er via gåture, på cykel, med fiskestangen eller med badedragten på.
Behovet for at være i naturen - samt opfordringer til at være i samme er fra sundhedsfolk øget, i takt med at tilværelsen bliver mere og mere stresset.
Vort område er Århus kommunes yderste flanke, inden Syddjurs kommune. Det er sidste chance for at skabe uberørt natur nord for Århus Storby, alle andre arealer er bebygget.
Lad disse sidste områder i fred - eller køb jorden op og læg den ud til fri natur, som tilfældet er i Mårslet området. Hvorfor skal Århus Nord være stedbarn i forhold til natur? Har området ikke betalt sin pris, blot ved at have monstrummet Studstrupværket liggende med sin okkupation af kystlinje.
En fortræffelig placering af solcellepark ville være op ad Forbrændingen ved Lisbjerg, hvis ikke langs motorvej eller på hustage, industribygninger. Ved Lisbjerg er der store områder med marker og kun ganske få grundejere.
Det er dokumenteret at solcelleanlæg udleder pfas. Mig bekendt er der grundvandsboringer i Studstrupområdet, hvorfor det er kriminelt.
Solcelleparker larmer. Beboere i Skæring klager over støj fra Århus havn. Hvordan vil det så ikke være med solceller på nærmeste mark.
Solcelleparker laver genskin.
Hvilken indflydelse har solcelleparker på biodiversiteten, Skæring har mange dyr og fugle på rødlisten. Marken ved Studstrupværket er måske ikke den mest rentable for jordbesidderen, ikke nem at drive noget på, men en guldgrube for de insekter, vi skal passe på, hvis vore børn skal have en klode.
I sin tid blev det fra kommunens side fremhævet at Skæring var det sidste vandnære, rekreative område i kommunen, hvorfor man ikke ville lave helårsbeboelse. Er holdningen nu en anden? Behovet for fri natur må ikke underkendes og behovet bliver fremadrettet større og større.
Området ved Skæring, Studstrup er bevaringsværdigt som fri natur. Næste parcel er Vosnæsgård, smukt og velbevaret, men ikke ligefrem garanti for øget biodiversitet, vel?
Så herfra skal lyde: Det er et ikke særlig gennemtænkt projekt.
Spørgsmålet er, om kommunen tænker det samme, eller om man allerede har givet håndslag på projektet.
Jeg refererer til det famøse møde på Skæring Skole, hvor mig bekendt ingen af de implicerede folk fra kommunen deltog.
Her kom 200 engagerede borgere, der havde brug for at komme af med de frustrationer, der er, der havde brug for at blive hørt, der havde brug for at blive taget alvorligt i en endnu ikke afsluttet proces - og så blev man spist af med to stande med interessenterne.
Det var under al kritik og skammeligt. Nogen burde have r.. i bukserne nok til at kunne rumme borgernes frustrationer, når man har til hensigt at ændre på deres og kun deres højt elskede områder.
Vh Nancy Flarup
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Nancy Flarup

Indsendt

16/09/2023 13:35

Sagsnummer

HS4998232

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Skødstrup - Løgten
Hørings-id

H666

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00