Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - Vedvarende energianlæg ved Studstrup og Vosnæs

Skæring Fællesråd, Indsigelse vedvarende energianlæg ved Studstrup og Vosnæs

Skæring Fællesråd:
Svar til Debatoplæg - Vedvarende energianlæg ved Studstrup og Vosnæs

Skæring er kendetegnet ved at området er omkranset af natur og marker samhængend med et kystmiljø – således er det habitat for et rigt dyreliv. Vi har igennem de seneste mange høringer samt dialoger med lokale borgere, fået understreget at netop naturen og miljøet i Skæring er en af vores største aktiver, da den både tiltrækker og fastholder vores borgere.

Samtidig har en rapport udarbejdet af biologer fra Aarhus Universitet i 2021 påvist at der lever mange rødliste arter, heraf flere fugle, i området ved Skæring. Fællesrådet gør derfor en begrundet indsigelse vedrørende den potentielle påvirkning af nuværende dyreliv.
Den østlige del af den foreslåede solcelle park ligger ikke kun i kystnærhedszone, men også op af flere ramsarområder(nord og øst for solcelle parken, jvf Danmarks Arealinformation) der huser et særdeles stort fugleliv, der beskyttes under Natura 2000 og Ramsar konventionen. Både nord og syd for solcelle parken løber der også beskyttede vandløb. Ovennænte rapport fastslog samtidig en direkte sammenhæng ml. beskyttede områder samt opgrænsende marker da de alle var en del af det naturlige habitat for dyrelivet – vi ser derfor også at der en bestyrket formodning om at et lignende forhold gør sig gældende her. På denne baggrund bør denne del af solcelleparken derfor fjernes fuldstændigt.

Skæring Strand er i disse år under udvikling, fra sommerhusområde til helårsbebyggelse. Mange nye borgere flytter derfor til området. Da områdets natur har stor tiltrækningskraft ser vi også at solcelleparken vil have en negativ påvirkning på nuværende og nye borgere.
Det er vores omfattelse at området er dikteret af lodsejere fremfor egentlig fornuft og hensyn til lokalmiljøet. Skæring Fællesråd opfordrer kraftigt til at man gentænker placeringen, og i stedet kigger på områder langs motorvejen, hvor naturen allerede er fortrængt.

Skæring Fællesråd er fortaler for grøn energi og er overbevist om at der findes klart bedre placeringer tættere på motorvej til solcelleparken.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Mikkel Petersen

Indsendt

16/09/2023 13:39

Sagsnummer

HS1444513

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Skødstrup - Løgten
Hørings-id

H666

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00