Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - Vedvarende energianlæg ved Studstrup og Vosnæs

solceller ved Studstrup og vindmøller ved Vosnæs

Studstrup 16. september 2023

Indsigelse mod opførsel af solceller ved Studstrup og vindmøller ved Vosnæs

Som mangeårig beboer i Studstrup ønsker jeg hermed at gøre indsigelse og protestere mod opførelsen af solceller ved Studstrup samt vindmøller ved Vosnæs.

Vi er mange som alle elsker naturen omkring vores lokalsamfund. Som det eneste sted ved kysten nord for Aahus, har vi en by som nok ikke ses andre steder. Her har vi en helt unik blanding af skov, marker og kyststrækning lige udenfor vores huse og som vi gerne deler med øvrige beboer i kommunen via det kommunale område ”Fiskerhøjen” . En kombination som giver et særligt dyreliv - en kombination som mange har valgt området til for. Når man flytter til Studstrup vælger man et roligt, lukket område uden butikker, tog og en masse industri. Studstrup er et attraktivt område netop af den årsag og det er værd at værne om.

Kystnærhedszonen eksisterer for netop at beskytte de helt særlige naturområder ved kysterne. Denne zone er 3 km fra kysten og ved Studstrup vil man placere store solcelleparker kun 1 km fra kysten. Et område som dagligt nydes og beundres af mange borgere. Der er altså ikke tale om øde marker hvor kun få vil være generet af solceller parkernes ændring af landskabet. Mere uforståeligt bliver det hvis man kører ad Djurslands motorvejen ud til E45 og kører syd eller nordpå, her er enorme områder uden ret mange boliger. Tilslutning til transformator stationer og ligende er ifølge eksperter ikke problemet, som ellers nogen har argumenteret med.

Hvorfor så her i Studstrup? Er det enkelte personers kommercielle interesse kommunen kommer i møde? Eller var det bare nemt at foreslå disse områder fordi der var nogle som ville sælge jord?
Når man kikker på vindmålinger giver det ingen mening at opsætte vindmøller i et lavtvindsområde! Når jeg sejler på Aarhus bugten og vinden tager til og bølgerne bliver lidt høje, så sejler jeg over til Vosnæs for her er ingen vind og dejlig læ!

Har kommunen tænkt over hvordan vingerne skal/kan genbruges, når der skal endnu højere og større vindmøller til i fremtiden?
Det fremgår ihvertifald ikke af det materiale fra kommunen som jeg har kunnet få fat i og læse, men så er det godt at man kan læse ING/WASTETECH (august 2022) som skriver ”Vindmøller ender stadig i et hul i jorden, da de er lavet af materialer (epoxy og glasfiber, som ikke er ufarlige stoffer) som man ikke kan genanvende” Sammensætning og produktionsmetoden som bruges til vindmøller nu om dage gør at vindmøllerne ikke kan genbruges og aldrig vil kunne genbruges selv med nye genbrugsmetoder. Det er dog lykkedes Siemens Gamesa at skille epoxy og glasfiber fra hinanden ved at bruge en ny type af epoxy, der kan nedbrydes af eddike. Der er dog stadig kun blevet produceret få vinger af denne type, da de er dyrere at producere end almindelige vinger, er det ikke standard vingen på Siemens nye vindmøller men noget, der kan tilvælges ved fremtidige projekter.

Ifølge Troels Skrydstrup, der er kemiprofessor ved Aarhus Universitet og forsker i genanvendelse af vindmøller, er det dog ikke muligt at bruge metoden på allerede eksisterende vinger. Det betyder, at selv hvis Siemens nye vinger viser sig at være en succes, vil der stadig være en stor mængde vindmølleaffald, vi ikke ved, hvordan vi genanvender. Windeurope vurdere, at der i 2025 vil være 25.000 ton kasserede vindmøller i Europa. Og dette tal vil fordobles fra 2025 til 2030. Så hvad har kommunen tænkt sig at gøre især i denne tid hvor genanvendelse politikken ellers kører for fuldt tryk?
Skødstrup er en by i udvikling med udstykninger at nye grunde i retning mod Studstrup. Hvis man ønsker at bevare naturen og de grønne områder i Aarhus kommune gavner det ikke at omlægge vores åbne vidder til Solcelleparker.

Naturområdet ved Vosnæs besøges hvert år at rigtig mange mennesker som nyder stilheden og naturen. Her er rigt med cykelruter og gangstier og folk kommer fra nær og fjern om at opleve den helt særlig natur ned til Aarhusbugten.

Med den grønne omstilling forsøger vi at skabe energiformer som er bedre for vores klode og vores natur og dette bakker jeg selvfølgelig100% op om, men foretrækker store havvindemølleparker og alternativt et stort areal på land, hvor mange vindmøller og store solcelleparker, kan opstilles langt fra bebyggede områder og ikke som foreslået at opstille nogle få vindmøller og en lille solcellepark, til stor gene og utryghed for mange borgere.

Vi kan her stille følgende spørgsmål til jer: Skal vi risikere at forurene naturen med PFAS eller ligende så tæt på vores lokale vandværk? Skal vi leve med støjgener fra vindmøller, hvor vingerne ikke kan genbruges eller støjgener fra invertere og transformere fra solcellerne fremover? Skal kystnærhedszonen og skovfredningslinjen overholdes eller er det blot tomme løfter om bevaring af vores natur?

Med venlig hilsen

Torben Jensen
Vibeengen 7, Studstrup
8541 Skødstrup

2971 1164
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Torben Jensen

Indsendt

16/09/2023 18:05

Sagsnummer

HS9128198

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Skødstrup - Løgten
Hørings-id

H666

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00