Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - Vedvarende energianlæg ved Studstrup og Vosnæs

Skadelige effekt

Vedvarende energi er kommet for at blive. Jeg har intet imod synet af vindmøller.
Desværre ses uhensigtsmæssig placeringer igen-igen, hvor miljøbelastningen / belastningen af nærmiljøet ikke tages nok hensyn til.
Støjgener, effekt på kroppen af både høj- og lavfrekvent lyd anerkendes ikke i tilstrækkelig grad. Effeten af den evige baggrundsstøj, som både solcelle- og vindmølleanlæg udsender, bliver desværre ikke forstået og anerkendt fra "planlæggernes" side.
Kan solcelleanlæg ikke kombineres med eksisterende anlæg? I udlandet er der eksempler på anlæg ifbm parkeringsamlæg, motorveje m.m. ?
Placering af vindmøller til havs fremfor til lands er økonomisk dyrere at etablere, men på sigt uden de ekstra omkostninger for beboere i de pågældende områder i form af devaluering af husværdi, behov for fraflytning, eskalering af støjrelaterede sygdomsforløb etc.
Kan vi ikke passe på både miljøet, menneskerne og fremme vedvarende energi mere hensigtsmæssigt?
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Nanna Andersen

Indsendt

17/09/2023 09:22

Sagsnummer

HS0185451

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Skødstrup - Løgten
Hørings-id

H666

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00