Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - Vedvarende energianlæg ved Studstrup og Vosnæs

Aarhus Kommune udpeger faktisk selv Vosnæs som kulturmiljø

Vosnæs er et bevaringsværdigt kulturmiljø i henhold til kommunens egne planer. Og nu accepterer kommunen, at stedet spoleres af vindmøller. Helt i strid med kommunens egne erklærede visioner foreslås det unikke og umistelige landskab gjort til et kvalitetsløst industrilandskab. Har kommunen pludselig glemt, hvad den selv har lovet befolkningen?: ”I Aarhus Kommune ønsker vi at passe på kommunens særlige identitet og kulturhistorie. Det gør vi blandt andet ved at udpege de kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger, der har betydning for kommunens historiske karakter og kvaliteter.” Dette citat og mange andre gode intentioner kan læses på https://www.aarhus.dk/demokrati/politikker-og-planer/planlaegning-byggeri-og-boliger/kulturarv/bevaringsvaerdige-bygninger-og-kulturmiljoeer/
Kommunens kulturhistoriske redegørelse gennemgår minutiøst de områder, som vi skal passe på og bevare for eftertiden. Her skildres hele Vosnæs-området og -pynten som kulturhistorisk særligt og fantastisk, herunder også det areal, som vindmøllerne tænkes placeret på. Det er en storslået og sammenhængende helhed af et landskab med store marklodder, diger, hegn og skove. https://www.aarhus.dk/media/76244/kulturhistorisk-redegoerelse.pdf
I regeringens udkast til Landsplanredegørelse står der, at planlægning af vindmøller (og solceller) i herregårdslandskaberne skal ske med alleryderste forsigtighed. Staten er overdommer her. Vi håber på, at både kommunen og staten lytter meget til de massive protester fra de borgere og foreninger, som mener, at udbygningen af vedvarende energi sker alt for hurtig og alt for enøjet. Vosnæs bør på det bestemteste bør friholdes for vindmøller.
https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/1d76403c-25ed-4ddf-88ff-2d5f8ab71774/Forslag%20til%20Landsplanredeg%C3%B8relse%202022.pdf
Vi opfordrer til, at borgere og politikere dykker ned i de tre dokumenter, som der henvises til her. Der er masser af argumenter for en langt mere tænksom planlægning for den vedvarende energi. Overilede klimainvesteringer luner kun på kort sigt, bagefter står de næste generationer med en kæmpe oprydningsopgave.
Ved at åbne pdf-en for denne indsigelse kan man se en screen-print af Aarhus Kommunes udpegning af Vosnæs som kulturmiljø fra side 76 i Aarhus Kommunes kulturhistoriske redegørelse.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Anne-Mette Hjalager

Indsendt

18/09/2023 09:27

Sagsnummer

HS2907000

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Skødstrup - Løgten
Hørings-id

H666

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00