Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - Vedvarende energianlæg ved Studstrup og Vosnæs

Vindmøller ved Vosnæs

Vedrørende: Høringssvar vedrørende opstilling af vindmøller nær Vosnæs.
Jeg retter herved henvendelse i anledning af den pågældende høring vedrørende opstillingen af tre vindmøller nær Havhusene, Vosnæs. Jeg ønsker at udtrykke min dybe bekymring og modstand mod dette projekt, som potentielt kan have betydelige konsekvenser for både mit og lokalsamfundets velfærd.
Mit primære anliggende vedrører de betydelige gener, som opstillingen af vindmøllerne vil medføre. Disse gener inkluderer støjforurening, visuel forstyrrelse af det naturskønne landskab, og potentielle påvirkninger på dyreliv og økosystemer i området. Disse konsekvenser vil have en negativ indvirkning på vores livskvalitet og trivsel.
Jeg opfordrer hermed kommunen til at nøje overveje alternativer og grundigt vurdere de potentielle miljømæssige og samfundsmæssige konsekvenser af dette projekt. Jeg har et sommerhus ved Vosnæs. Et langt livs slid blev for 3 år siden omsat til køb af dette lille sommerhus, hvor netop roen og naturen blev udslagsgivende for ønsket om at tilbringe alderdommen her. Jeg er selv borger i Århus Kommune. Det er svært for mig at være borger i en kommune, som bevidst eksporterer ulemperne ved ønsket om grøn branding til nabokommunen, Syddjurs Kommune. For mig som borger i et demokratisk samfund er det af afgørende betydning, at man tager hensyn til beboerne i Syddjurs Kommunes bekymringer og søger løsninger, der er i overensstemmelse med vores lokale interesser og behov.
Jeg kan se, at Miljø og Teknik i Århus Kommune i 2019 selv anbefalede en anden beliggenhed end Vosnæs. Det undrer mig, at kommunen her 4 år senere har en anden holdning. Hvad er grunden til dette?
Set i lyset af, at at Off-shore projekter både er planlagt, mere effektive og mindre indgribende for lokalområdet, ønsker jeg belyst, hvorfor Århus Kommune ønsker vindmøller opstillet på et naturskønt område, som mange instanser peger på bør forblive sådan. Hvorfor sidder man dette overhørigt?
Jeg er bekymret for, om Århus Kommune sidder berettiget nervøsitet fra en række samfundsborgere overhørigt.
Jeg har forstået, at vindmølle -interessenten, NRGI har udeladt vigtige oplysninger vedrørende beboere i området nær de planlagte vindmøller. Har jeg forstået dette korrekt?
Tror Århus Kommune, at interessenten har udeladt andre vigtige oplysninger i salgsprospektet?
Ønsker Århus Kommune som udgangspunkt fortsat eksistensen af et område, der er registret som "Bevaringsværdig landskab" ?
Er det bevidst fra Århus Kommunes side, at møllernes beliggenhed er planlagt til at ligge i den alleryderste del af Århus Kommune, således at det primært er borgere i Syddjurs kommune, der bliver direkte berørt? En hel masse århusianske borgere, der bruger området rekreativt, vil dog også blive berørt. Hvem gider tage letbanen fra Århus for at gå en tur langs bugten under møllevingers larm og flimmer? Foruden at is-afkast fra møllevingerne umuliggør det på frost-dage.
Er Århus Kommune bevidst om, at området, hvor de muligt planlagte møller skal ligge, kategoriseres som ”Lav-vinds-område”? At eksperter på området vurderer, at effekten af møllerne vil være langt under, det vindmølle-interessenten giver udtryk for?
Jeg ønsker, at kommunen indleder en åben og ægte dialog med os, de berørte borgere og tager hensyn til vores synspunkter og bekymringer i beslutningsprocessen. Dette vil være afgørende for at sikre en retfærdig og bæredygtig beslutning, som tager højde for både miljømæssige og samfundsmæssige aspekter.
Jeg ser frem til at modtage yderligere information omkring denne sag og deltage aktivt i den videre dialog og beslutningsproces. Jeg anmoder om, at dette høringssvar bliver indarbejdet i den samlede bedømmelse af projektet.
Med venlig hilsen,
AllanDon
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Allan Don

Indsendt

18/09/2023 20:57

Sagsnummer

HS5333125

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Skødstrup - Løgten
Hørings-id

H666

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00