Gå til hovedindhold

Høringssvar

Helhedsplanlægning ja tak!

Helhedsplanlægning ja tak!

Kære Aarhus kommune og medborgere,

Der er kun få danskere der undervurderer vigtigheden af, at der skal gøres noget for klimaet og den grønne omstilling. Der er også kun få danskere der er begejstret for udsigten til at skulle have store industrikomplekser knyttet til vedvarende energi i deres baghave. På begge punkter ligner jeg og de øvrige beboere i 8541 og 8250 de fleste danskere.

Så lad mig prøve at se så objektivt, som det er mig muligt, på planerne om vindmøller i Vosnæs og solceller i kilen mellem Skødstrup og Studstrup.

Min overordnede fornemmelse omkring begge projekter er en fatal mangel på helhedsplanlægning for området. Lad mig prøve at give nogle eksempler på, hvad der er jeg mener med det.

Aahus har med Skæring Strand et nyt attraktivt helårsområde, og med Skødstrup/Løgten et vækstområde med masser af nybyggeri. Samtidig går Aarhus kommune og udviklere med halvoffentlige planer om udstykning af landbrugsjord til nye villaparceller i området fra skæring strand op imod Grenåvej. Resultatet bliver med stor sandsynlighed at Aarhus over tid kommer til at udvide sig til en sammenhængende by fra Risskov over Egå, Skæring, Studstrup og til Skødstrup/ Løgten.

At byen udvikler sig og by- og kystnær landbrugsjord udvikles kontrolleret, synes jeg sådan set er meget naturligt, men det er essentielt, at man med en by i vækst laver en helhedsplan frem for en fragmenteret siloplanlægning baseret på enkeltprojekter. Og netop udlægningen af Vosnæs og Studstrup til de to omtalte projekter, virker ikke som værende en del af en helhedsplan for området, men snarere et resultat af, at lodsejere har en helt rimelig og legitim kommerciel interesse i at forrente deres jord bedst muligt og kommunens behov for hurtig handling. Men spørgsmålet står tilbage, skal vi Aarhusianere og byrådet lave forhastet byplanlægning ud fra enkeltpersoners kommercielle interesse? Svaret må naturligvis være, nej.

Studstrupværket og infrastrukturen knyttet til dette har været brugt som argument for at placere solenergi i området omkring Studstrup. Men er det visionært, når vi ved, at vi som samfund planlægger at stoppe for afbrænding af kul i kraftværkerne i den relativt nære fremtid? Det fantastiske bynære kystområde som værket ligger i, bør i stedet tænkes visionært ind i byplanlægningen, så vi sikrer grønne kiler og rekreative arealer i et område, der får nye tilflyttere i takt med at byen vokser jf. ovenfor. Da Studstrupværket i sin tid blev placeret, var det langt uden for byen på en lokation hvor kulskibene nemt kunne losse. Men jeg vil godt sætte et stort spørgsmålstegn ved, om det er den klogeste placering af en fremtidig energiø i 2030 eller 2040, hvor byen har omsluttet værket?

Aarhus kommune mangler måske egnede placeringer til projekter med vedvarende energi. Hvad solceller angår skal man kun en smule ind i baglandet mod vest eller mod Nord langs den Østjyske motorvej, før der er marker så langt øjet rækker og en relativ lav befolkningstæthed. Mon ikke man kunne finde lodsejere her, der ville være interesseret i at stille jord til rådighed med ganske få naboer, og på den måde undgå at forstyrre en masse borgere i Skødstrup og Studstrup med en udsigt til solcellepark? I relation til at knytte solcelleparken til energinettet, så findes de infrastrukturløsninger allerede i dag, når vindmølleparker skal tilkobles, og selvfølgelig er solcellerne ikke afhængige af, at skulle ligge lige op ad Studstrupværkets infrastruktur.

I relation til vindenergi, så lad os få nogle havvindmølleparker, der gør en reel forskel, i stedet for nogle få landmøller spredt rundt i kommunen, der mest af alt bliver symbolpolitik uden lokal opbakning. Vosnæs pynt er et fantastisk og smukt område ud til Aarhusbugten, og i stedet for planerne om vindmøller, burde området indgå regeringens planer om mere urørt skov - så slap vi måske også for udvaskningen af nogle af de næringsstoffer, der plager Aarhus bugten.

Så ja, kære politikere, vi Aarhusianere i 8541 og 8250 vil gerne vedvarende energi. Men sørg nu for at lave en ordentlig helhedsplan. Området mellem Skødstrup/ Løgten og Skæring og Studstrup ved Aarhusbugten er et attraktivt område, hvor visionære byplanlæggere over tid bør sikre en kontrolleret overgang fra landbrug til by, afbrudt af skov og grønne områder. Jeg bilder mig ikke ind, at vi lever i en tidslomme, hvor alting er som i går – byen vil udvikle sig, og netop dette område vil blive til by.

En sådan helhedsplan for det kyst- og bynære område kolliderer voldsomt med de fremlagte fragmenterede enkeltprojekter på vedvarende energi, der tænkes ulogisk placeret midt i et vækstområde. Om 50 år må de kommende generationer i området meget gerne se tilbage med stolthed på de visionære politikere og byplanlæggere, der tog ansvar for fremtiden. Det indebærer et stort fokus på den grønne omstilling, men også en adskillelse af industriparker fra bymæssig bebyggelse.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Thomas Neve

Indsendt

20/09/2023 11:30

Sagsnummer

HS0403536

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Skødstrup - Løgten
Hørings-id

H666

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00