Gå til hovedindhold

Høringssvar

Vindmøller ved Vosnæs

Selvom jeg er tilhænger af vedvarende energi, er jeg kraftig modstander af vindmøller på det foreslåede sted. Nedenfor lister jeg de væsentligste årsager:


1. STØJ I BEBOELSER
Jeg er simpelthen bange for, at uanset hvad der bliver sagt af NRGI Renewals og deres rådgivere, så vil støjen fra møllerne være meget generende for de nærmeste beboelsesejendomme (ca. 100 ejendomme ligger omkring 900 m fra møllerne - det er både helårshuse og sommerhuse, hvoraf mange bruges til helårsbeboelse af pensionister). Ejendommene befinder sig rundt på Vosnæsgårds arealer som lejeboliger, samt (de fleste) lige på den anden side af kommunegrænsen i Syddjurs kommune i sommerhusområdet Havhuse.

Naturstyrelsen skriver at grænseværdien for støj fra vindmøller i boligområder er 39dB ved 8 m/s. (jeg mener at sommerhusene skal kategoriseres som "boligområde" og ikke "Nabobeboelse i det åbne land

Naturstyrlsen skriver endvidere at grænseværdien for vindmøllers lavfrekvente støjniveau indendørs er 20 dB (i alle områder) ved både 6 og 8 m/s.

Disse grænseværdier gælder den samlede støj fra vindmøllerne. Det skal altså være når alle 3 kører ved 6 m/s vind at der er under 20dB lavfrekvent støj indendørs. Det tror jeg bliver svært at overholde på 900 meters afstand og selvom støjniveauet holder sig lige under, vil det være meget generende for beboerne.

Man skal faktisk helt op til 3.500 meter væk før den lavfrekvente støj ikke kan høres...

2. DE REKREATIVE OMRÅDER
Området øst for de foreslåede placeringer af vindmøllerne, er et fantastisk skov/strand område, som benyttes flittigt af vandrer, cyklister, fiskere, løbere, badere osv osv. Folk kommer lang vejs fra for at nye den gamle (fredede - tror jeg - skov), som strækker sig langs havet - ofte med en niveauforskel til havet på 30-40 meter - hvilket gør det helt unikt. Vindmøllerne vil ødelægge freden og idyllen både pga det visuelle og pga støjniveauet.

3. IKKE DEN OPTIMALE PLACERING I FORHOLD TIL VIND OG AFSTAND TIL BEBOELSE
Det er min overbevisning, at den foreslåede placering er valgt udelukkende ud fra 2 kriterier: 1) der er en lodsejer, der vil sælge jord og 2) det ligger langt fra Aarhus Kommunes beboere. Man burde kikke mere på hvor der er de bedste vindforhold og hvor færrest mulige bliver generet.

De største vindmøller giver størst lavfrekvent støj og den foreslåede placering er et så dårligt sted rent vind-mæssigt, at man er nødt til at bygge meget høje vindmøller for at få en rentabel drift.

Har man undersøgt andre muligheder eller blot valgt et sted der forventes at give mindst modstand?

Det allerbedste sted at placere vindmøller i et tæt befolket land som Danmark er efter min mening på havet, som vi har nok af.


Håber planerne bliver taget af bordet!

Mvh
kai
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Kai Ettrup

Indsendt

20/09/2023 20:49

Sagsnummer

HS3516959

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Skødstrup - Løgten
Hørings-id

H666

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00