Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - Vedvarende energianlæg ved Studstrup og Vosnæs

Indsigelse imod vindmøller og solceller

Der er nogle argumenter imod placeringen af vindmøller i Aarhus Bugten:

1. Økologi og miljø: Vindmøller kan påvirke det lokale økosystem og fugleliv negativt. Der er bekymringer om, at møllerne kan udgøre en risiko for fugle, da de kan kollidere med møllevingerne.
2. Landskabelig påvirkning: Vindmøller i Aarhus Bugten kan ændre det naturskønne landskab og have en visuel negativ indvirkning på området, som beboerne i nærområdet kan finde forstyrrende eller skæmmende.
3. Turisme og rekreation: Nogle mener, at vindmøllerne kan påvirke turisme og rekreation i området negativt, da nogle besøgende måske foretrækker et uberørt naturområde uden møller.
4. Støj og vibrationsgener: Vindmøller kan udsende støj og vibrationer, der kan være forstyrrende for nærliggende beboere og dyreliv.

Der er nogle argumenter imod placeringen af solcelleparker tæt på kystnære områder.

1. Korrosion og saltvand: Kystområder er mere udsat for saltvand, som kan forårsage korrosion og nedbrydning af solcellepaneler og udstyr hurtigere end i andre områder. Dette kan føre til øget vedligeholdelse og udskiftning af komponenter.
2. Risiko for naturkatastrofer: Kystområder er ofte mere udsatte for naturkatastrofer som orkaner og oversvømmelser. Disse begivenheder kan beskadige eller ødelægge solcelleanlæg og føre til betydelige omkostninger for genopbygning.
3. Konflikt med naturlivet: Kystområder er ofte vigtige levesteder for fugle og marine liv. Placeringen af solcelleanlæg i disse områder kan forstyrre økosystemerne og have negative konsekvenser for dyrelivet.
4. Landanvendelseskonflikter: Kystområder kan være begrænset i plads på grund af behovet for at beskytte kystlinjen og bevaringsområder. Placeringen af solcelleanlæg kan konkurrere med andre vigtige landanvendelsesformål som turisme, eller rekreation.
5. Potentiel æstetisk forringelse: Mange mennesker vil anse solcelleanlæg nær kysten for at være æstetisk uattraktive og skade det naturskønne miljø.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Peter Nielsen

Indsendt

21/09/2023 17:37

Sagsnummer

HS0319666

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Skødstrup - Løgten
Hørings-id

H666

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00