Gå til hovedindhold

Indfør tilskud til hjemmepasning I Aarhus Kommune.

Antal støtter: 328 af 1500
Navn
Frank Skovgaard Engdal
Email
FrankEngdal@gmail.com
Forslaget

Det skal i fremtiden været muligt at modtage tilskud til hjemmepasning i Aarhus Kommune, ligesom det er i mange af vores nabokommuner. Efter de gældende regler på området har kommunen mulighed for at tilbyde forældre, der vælger at passe deres børn selv, fremfor at benytte et offentligt pasningstilbud, et tilskud på op til 85% af kommunens udgift til en institutionsplads. Den mulighed skal der også være for forældre i Aarhus Kommune. Vi mener at tilskuddet skal være højest muligt, for at flest mulige familier kan have råd til at benytte ordningen, men et lavere tilskud vil være bedre end intet tilskud.

Bemærkninger

Danske børn er nogle af de børn i Europa, der starter tidligst i institution og er der flest timer. Derfor ønsker vi at forældrene skal have bedre mulighed for selv at varetage pasningen af børnene i en længere periode. Ved at give forældrene mulighed for at modtage tilskud til hjemmepasning, vil flere forældre have muligheden for dette. Det er heller ikke alle børn der trives i de nuværende rammer i vores dagtilbud, her skal der være et alternativ for forældrene.

Der vil i de kommende år være en stor udfordring med at rekruttere medarbejdere til vores daginstitutioner, så de lovede minimumsnormeringer kan opfyldes. Vælger nogle forældre at passe deres børn selv i stedet for at benytte de offentlige pasningstilbud, vil der være behov for at ansatte færre for at opfylde de lovede normeringer. Derfor kan ordningen også være en del af løsningen på rekrutteringsproblematikken i Aarhus Kommunes dagtilbud.

Derfor ser vi kun fordele for familierne i Aarhus Kommune ved at indføre ordningen, og det vil vi gerne opfordre kommunen til at gøre hurtigst muligt. 
 

Afstemning start
Afstemning afslutningsdato