Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - Omdannelse af City Vest til et mindre butikscenter og boliger

Iværksætterhus

Kære Aarhus Kommune

Jeg kan desværre ikke komme til debataftenen, men har et forslag ang. City Vest som jeg håber kan findes interessant.

Det går i al sin enkelhed ud på at gøre komplekset (den del der ikke fortsat skal være butikker) til et iværksætterhus for start-up virksomheder. De nuværende butikker kan nemt og billigt omdannes til "studios" sådanne virksomheder kan leje sig ind i. Specifikt af den type, hvorom det gælder, at lejere SKAL bruge deres studio som kombineret virksomhedsadresse OG privatadresse. Som eksempel henviser jeg til iværksætterhuset på Siljangade 4-8 i København (blandt flere andre mulige), hvis succes hviler på iværksætterdrevne start-ups i reglen belastes af "dobbelt husførelse" når domicilet og privatpersonen bag skal betale for hver sin adresse. Iværksætterhuse der adresserer denne udfordring har store potentialer, og med beskeden renovering ville City Vest kunne blive en massiv iværksætter-hub hele landet kunne misunde byen. Argumenter i retning af økonomisk vækst, jobskabelse, osv., er næsten for indlysende til at nævne.

Om huset Siljangade gælder (på hukommelsen) at -1- man skal have CVR-nummer og -2- andelen af privatbolig skal være >30% (arealbasis). Der kan evt. tilføjes klausul om at CVR skal være oprettet indenfor sidste X antal år (tilrådet 4-5 år). Alt for at sikre at det ER iværksættervirksomheder med reelle behov og vækstpotentiale der kommer ind, ikke større virksomheder der sniger sig til billig husleje, eller privatpersoner der bare opretter CVR (enkeltmandsvirksomhed) for at få et nemt sted at bo.

Skulle man vælge denne vej frem for City Vest kan jeg ikke kraftigt nok understrege vigtigheden af (1) dygtig on-site management og (2) attraktive, nye, flotte, og "cool" fælles brugerfaciliteter. En del af City Vests arealer må indrettes efter dette behov, ellers udelukkes enhver succes. Jeg nævner i flæng: Mødelokaler, arbejds-lounge områder, café (der også kan tilbyde frokostordninger til studios), auditorium til større møder, printer/kopirum, postrum/pakkemodtagelse, eventuelt et gaming-lokale (pool, bordfodbold, osv.) og træning/fitness-rum.

De fælles arealer/faciliteter kompenserer for den plads og de funktioner, der ikke er til rådighed i studios grundet disses begrænsede størrelse og indretning. Hvert studio ville alene skulle have eget toilet/bad og et minikøkken/tekøkken.

Sidst men ikke mindst skal påregnes et manager-kontor, der har reelle beslutningskompetencer OG et løbende driftsbudget til at hjælpe iværksætterne med situationer, der kommer bygningen eller faciliteterne ved. Her er hurtig respons og god service alfa og omega for virksomhedernes tilfredshed og initiativets succes.

Mvh
Jacob Becker
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jacob Becker-Christensen

Indsendt

10/10/2023 20:53

Sagsnummer

HS8297910

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H730

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00