Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - Omdannelse af City Vest til et mindre butikscenter og boliger

Indsigelse fra restaureringsarkitekt/privatperson/Brabrandbeboer

Kom nu Århus! Vis os bæredygtig byudvikling i verdensklasse! I kan godt! I skal bare tro på det! Gå nu forrest! Vi er mange som vil heppe på jer hele vejen!
"City Vest" er jeres oplagte chance for at vise hvad vi kan i Danmark! Vi forstår bygningerne - vi forstår menneskene - vi forstår livet imellem dem.

Som arkitekt bliver jeg "flov" over at man i 2023 ikke er nået længere med tanken om at udnytte den bygningsmasse vi allerede har til rådighed. Flov over det manglende blik for Danmarks kulturarv og kulturmiljøer, som jeg synes og City Vest indgår som en væsentligt del af. Akserne, den modernistiske helhedsplan, Knud Blach Petersens store tanker og ideologi. Ved nedrivning af centeret eller dele af det, udvisker man den overordnede helhedshistorie, som i dag står så intakt fyldt med masser af potentiale og gode ressourcer. Man kan kalde det vores ressourcearv! Og vi har pligt til at anvende den! Alt andet vil IKKE være bæredygtigt!

Som privatperson og Brabrand/Gellerup-beboer bliver jeg trist. Trist over at have set City Vest dykke længere og længere ned over de sidste 7 år hvor jeg har boet her. Jeg føler at det lugter lidt af et planlagt selvmord med forhøjede huslejer så butikkerne har følt sig presset ud af centret over en årrække. En iscenesat negativ spiral som har kunne anvendes som argument for at påvise at aktiviteten i centret kun gik i én retning - nedad. Et argument for nedrivning. Et argument for endnu en udviskning af Gellerups historie. Et argument for at få lov at opføre flere boliger.

Rigtigheden af dette, kender jeg ikke, men det er blot den følelse og tanke der har bygget sig op hos mig gennem de sidste par år.

Lad os nu viderefortælle i stedet for at viske ud. Betonen og brutalismen er en del af vores historie og jeg deler fuldstændig Anna Mette Exners holdning om at der er en ny æstetik på vej, som vi allerede nu bør byde varmt velkommen. En æstetik som hæver sig op over "det uskønne" og som i stedet sætter fokus på det "smukke" i at udnytte vores ressourcearv og de mange potentialer som allerede er tilstede, hvis bare vi tør.

En "omsorgsarkitektur" som rummer mangfoldighed både på det menneskelige og bygningsmæssige plan.

Jeg bor i Brabrand/Gellerup - Ja sådan siger jeg faktisk når nogen spørger hvor jeg bor. Og det gør jeg udelukkende for at prøve at flytte folks opfattelse af hvad Gellerup er! For JA jeg bor i Brabrand, men jeg synes Gellerup fortjener positiv omtale og jeg er mildest talt vild med området omkring Kollektivbyen, Gellerup Kirke, Fredspladsen, City Vest, Blixen osv. Det vil gøre mig SÅ stolt, hvis vi turde gå forrest med en langsigtet løsning af City Vest.

Vi er allerede godt på vej, men den rette løsning vil kunne give et kæmpe boost til at hæve stedets identitet og styrke endnu mere.

For hånden på hjertet - boliger? Har vi brug for flere? Der er så mange andre muligheder, som vil kunne bidrage til drivkraft af de mange gode initiativer, som allerede findes i Gellerup. Fx. Kunne Gellerup Streetfood være en del af centeret. Man kunne åbne op, så der kom små gader med madboder osv.

Jeg tilknytter mig fuldstændig Anna Mette Exners forslag i Politiken Byrummonitor d. 2. oktober 2023 hvad centrets fremtidige anvendelse angår. Hertil vil jeg tilføje vigtigheden af at der i overvejende grad stadig bør satses på butiksliv og en stor dagligvarebutik (ud over Lidl). Man er nødt til at gå all in hvis man vil have folk til at prioritere at gøre ærinder der. Der skal være et trækplaster og det skal være attraktivt med en bred vifte af muligheder.

Jesper Breining skriver i sit høringsvar:

"Der bør være plads til ikke kun supermarkeder hvor vi er dækket godt ind, men også en bredere palette af service, specialbutikker, biograf, padel bane og andre lignende fælles faciliteter. Dette beskrives som urentabel, mens Storcenter Nord beviser, at det snarere handler om talentfuld drift. Grunden ligger perfekt lokaliseret til at fungere som bydelscentrum og samlingspunkt for hele Brabrand. Derfor bør tanken om et storcenter ikke opgives, men styrkes via lokalplanen. Bebygges grunden først med lejligheder, lukker vi et vindue for Brabrands langsigtede byudvikling for altid."

Dette er jeg meget enig i.

Jeg håber inderligt at diskussionen om nedrivning kan vendes på hovedet, således at bygningen som udgangspunkt IKKE skal nedrives medmindre der kan argumenteres fornuftigt for det, hvilket jeg ikke synes der er belæg for i debatten indtil nu.

Jeg deltager meget gerne i brugerinddragelser og workshops i den fremtidige proces både som restaureringsarkitekt og privatperson.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Anne Monrad Nielsen

Indsendt

06/11/2023 23:34

Sagsnummer

HS2272087

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H730

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00