Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - Omdannelse af City Vest til et mindre butikscenter og boliger

Høringssvar ang. omdannelse af City Vest

På dialogmødet var det meget tydeligt, at A. Enggaard er en virksomhed med fokus på bygning og udlejning af boliger og erhvervslejemål. Dette afspejles i deres forslag til ”transformationen af City Vest”.
Som nær nabo, ønsker jeg mig en større kreativitet i udviklingen for området, så jeg håber, at kommunen vil hjælpe A. Enggaard til at finde mere kreative samarbejdspartnere til udviklingen af City Vest ved at fastholde en lokalplan, hvor center-bebyggelsen fastholdes og der ikke kommer bebyggelse, som er højere end det bestående byggeri.

City Vest er et vartegn for området. Med den store ændring der er sket og stadig sker i Gellerup, vil det være oplagt at fastholde City Vest som et vartegn ved at renovere og udvikle centret, så det ud over dagligvarebutikker igen kommer caféer, restauranter, legepladser og i det hele taget gode indendørs og udendørs mødesteder både for områdets beboere, men også for folk fra andre steder i Århus.
Jeg savner en cykelsmed og bager i området. Fitnesscenter så jeg gerne fortsatte i bygningerne og det kunne også være rart med andre muligheder for indendørs og udendørs fysiske aktiviteter. Om det så er padel-baner, område til rulleskøjter/skatere eller andet.
Det kunne være fedt med en taghave med cafe/restaurant. Måske endda legeplads og/eller anden rekreativt område med udsigt over Brabrand sø. En udsigt, som bør være for fællesskabet, og ikke for eventuelle kommende lejere/ejere i det foreslåede højhusbyggeri. Et vue ud over Gellerup Skov og Brabrand Sø, så man får lyst til at gå eller cykle en tur derned. Der skal selvfølgelig også fastholdes en tryg gå- og Cykelvej ned til Brabrand Sø.

Vi er en familie uden bil, og vi købte hus tæt på City Vest bl.a. pga. at der var kort til indkøb. Derudover er vi også tæt på grønne områder, hvilket også er et aktiv for området, som bør understøttes ved at fastholde og udbygge gode gå- og cykelveje i området. Der er flere i området, som ikke har bil, så jeg håber, man tænker ind i byudviklingen, at dette fortsat bør være muligt.

Det er positivt, at der tænkes i udbygning af kollektiv trafik, men det er problematisk, at kommunen ved allerede nu at fastholde en specifik rute for en måske kommende letbane/BRT lukker for mulighederne ang. udviklingen af City Vest. Jeg kunne forstå på dialogmødet, at årsagen til at A. Enggaard vil placere et kommende mindre center i nord-enden af grunden er, at det pga. den fastlagte linjeføring til en måske kommende letbane/BRT skaber en barriere, så der kun er muligt med indkørsel i bil fra Gudrunsvej. Det er ærgerligt, hvis en kommende udbygning af den kollektive trafik i området, allerede nu hæmmer for en god udvikling på City Vest grunden. Jeg kan også frygte, at det kommer til at betyde, at en letbaneløsning vil skabe en barriere i området frem for at samle området. Det vil også kunne betyde mere biltrafik på Gudrunsvej, hvis evt. kommende beboere og brugere af indkøbscentret alle skal igennem Gudrunsvej. Der bør der tænkes i sikre gå- og cykelveje også.

Jeg har svært ved at se, hvordan et ”urbant bymiljø”, som jeg kan forstå skal bestå af en masse lejlighedsbyggeri - bl.a. er der en drøm om et højhus - kan bidrage til at skabe større sammenhæng mellem Gellerup og resten af byen. Flere høje etageboliger vil da tværtimod skabe en barriere mellem Silkeborgvej og Gellerup-området.
Hvis der skal åbnes op mod resten af byen, skal der være et åbent center, som netop inviterer indenfor i bydelen. A. Enggaards oplæg virker til at være meget fokuseret på, at et kommende center skal være målrettet mod nord, dvs. Gellerup og Toveshøj. Men City Vest har ikke kun været brugt af beboere i Gellerup og Toveshøj. Der er en stor del beboere øst, vest og syd for City Vest, som også har brug for centret. Med de kommende planer om boliger ved Gjellerupvej og Rørdrumvej-området, bliver der endnu flere beboere, som kan bruge City Vest.
Hvis kommunen giver lov til at bygge etagebyggeri som bliver højere, end de bygninger, som er på grunden pt., mener jeg, at parcelhusene øst og vest for City Vest – ejerboliger, som kommunalpolitikerne jo meget gerne vil have flere af i området – bliver mindre attraktive, da etagebyggeri både vil tage udsigt, sollys samt give indkig i huse og haver. Det kan godt være, at A. Enggaard vil kunne leje disse boliger ud – især de højtbeliggende vil få en dejlig udsigt over Brabrand Sø - men jeg frygter, at de eksisterende boliger i området, vil blive mindre attraktive.

Vi flyttede fra Aarhus Nord, bl.a. fordi jeg vidste, at jeg dagligt ville blive irriteret over det nu realiserede ”snegle-højhus” på Randersvej, som skæmmer udsigten. Jeg håber ikke, at kommunen giver lov til et højhusbyggeri på City Vest grunden.

Det bør kunne lade sig gøre at bo et sted i Århus uden at skulle have sin udsigt skæmmet af højhusbyggeri.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Lea Jans

Indsendt

07/11/2023 15:04

Sagsnummer

HS2558743

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H730

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00