Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - Omdannelse af City Vest til et mindre butikscenter og boliger

Indsigelse

Nærværende høringssvar adresserer en række bekymringer vedrørende de fremtidige planer, der er blevet fremlagt for City Vest i Aarhus.

Bevar kulturhistorien og den gode arkitektur
City Vest er en vigtig del af kulturhistorien i Aarhus, og udgør en væsentlig del af den storstilede helhedsplan for Gellerup samt de strukturrationaliseringer, som prægede samtiden. Bygningen er opført i 1972 som det første overdækkede shoppingcenter i Jylland, og har med sin karakteristiske betonelement-arkitektur en stærk tilknytning til områdets ikoniske identitet.
Bygningen er opført med glasoverdækkede færdselsområder imellem massive bygningsvoluminer, som har karakter af gader og torve i en by. Der er højt til loftet i rummene og masser af lys og luft. Bygningens forskellige niveau-inddelinger og glaspartier giver fine kig til himlen og den omkringliggende by.

Styrk City Vest som bydelscentrum
City Vest er strategisk placeret mellem Silkeborgvej og Gellerupparken nær Ringvejen med et betydeligt potentiale for at fungere som et afgørende bydelscentrum, der binder Brabrand sammen med Aarhus. Bygningen har potentiale for at kunne styrke sammenhængskraften i Brabrand ved at bidrage med nærhed og funktioner, der kan fremme lokale fællesskaber.
Bygningens generiske rumligheder åbner desuden op for en bred vifte af anvendelsesmuligheder såsom dagligvarebutikker, kreative værksteder, biograf, gallerier eller et fælleshus med forskellige faciliteter. Hvis der er et presserende behov for at lave flere boliger i området, kan City Vest omdannes til nytænkende boliger - uden at det vil kræve nedrivning af den eksisterende bygningsmasse.
City Vest bør styrkes som bydelscentrum og lokalt mødested.

Klima og bæredygtighed
Nedrivning af 2/3 af City Vest ville have alvorlige konsekvenser både fra et arkitektonisk, kulturhistorisk og klimamæssigt perspektiv. Det er uforståeligt at man i en tid med klimakrise og knappe ressourcer ønsker at nedrive så stor en bygningsmasse, som ovenikøbet besidder arkitektoniske kvaliteter, mulighedsrum for forandring samt består af yderst holdbare materialer.
Vi bør afsøge bæredygtige løsninger, der udvikler vores kulturarv og genbruger eksisterende ressourcer.


Med venlig hilsen,

Emil Holm & Jonas Landry Brandt
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Emil Holm

Indsendt

07/11/2023 16:56

Sagsnummer

HS5234464

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H730

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00