Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - Omdannelse af City Vest til et mindre butikscenter og boliger

City Vest

Kære Aarhus Kommune

Jeg skriver for at udtrykke min stærke modstand mod den påtænkte ombygning af City Vest i Gellerup. Som en bekymret borger og fortaler for at bevare kulturarven er jeg overbevist om, at forslaget om nedrivning/omdannelse af denne ikoniske struktur vil være et betydeligt tab for samfundet og byen som helhed.

Gellerupparken, der oprindeligt er tegnet af arkitekterne Knud Blach Petersen og Mogens Harbo og opført mellem 1968 og 1972, står som et vidnesbyrd om velfærdsstatens plan- og byggeidealer. Vægten på sunde og funktionelle boliger, rigeligt naturligt lys, åbne rum og grønne områder blev betragtet som et væsentligt fremskridt sammenlignet med de trange levevilkår i ældre bykvarterer. Designet som en selvstændig "by i en by" med klart definerede funktioner og bygget med industrielt fremstillede betonelementer, er Gellerupparken et eksempel på sin tids idealer om lighed, systematisering og stordrift.

Til manges overraskelse blev Gellerupparken endda anerkendt som den "smukkeste by" i avisen BT i 1970, hvilket understregede dens arkitektoniske og kulturelle betydning. Både på by- og bygningsniveau rummer bebyggelsen talrige kvaliteter, som bør bevares og integreres i eventuelle fremtidige bebyggelsesplaner.

City Vest har som en integreret del af Gellerupparkens struktur en fremtrædende position. Centret fungerede ved indvielsen som Gellerupplanens flagskib og et knudepunkt for handel og samfundsliv. Dens strategiske placering fungerer som et funktionelt "omdrejningspunkt", der tiltrækker besøgende udenfor kvarteret og forbinder Gellerup med resten af Aarhus. Centeret består af robuste og tilpasningsdygtige rammer for både nuværende og fremtidige funktioner.

Det er min vurdering, at Gellerupparkens arkitektoniske kvaliteter og den kulturelle fortælling, den repræsenterer, ikke kun har lokal interesse, men også bidrager til vores nationale fortælling om velfærdsstaten. Derfor er det bydende nødvendigt at overveje bevarelse og integration af disse elementer i eventuelle foreslåede ombygningsplaner for City Vest.

Jeg opfordrer jer til nøje at genoverveje ombygningsplanerne og udforske alternative tilgange, der respekterer og styrker Gellerupparkens kulturelle og arkitektoniske arv. Derved kan vi sikre den fortsatte bevarelse af dette vigtige kulturelle miljø inden for vores nationale fortælling.

Tak for jeres opmærksomhed på denne sag.

Venlig hilsen
Siri Ax Berlin, Arkitekt MAA
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Siri Ax Berlin

Indsendt

07/11/2023 22:16

Sagsnummer

HS7087489

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H730

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00