Gå til hovedindhold

Høringssvar

Indsigelse mog byggeprocent og højde på byggeriet

Den ældste del af malling, som dette område ligger i, er i sin nuværende form bebygget med ældre huse, som kendetegner en stationsby fra den tid. På Gammel Østergårdsvej ligger en lang række af huse af ældre dato. Med et så masivt etage byggeri i baghaven, vil det skæmme den nuværende bebyggelse, og give store indsigts gener for de beboer, som har købt deres huse i den tro, at der ikke ville blive bygget så massivt i deres baghaver. Mange af grundene er under 1000 kvadratmeter, og et så voldsom byggeri vil føles som en mur op mod vores huse.
Den gamle del af Malling ligger stadig med et landsbypræg. Det bør blive bevaret for eftertiden. Jeg mener at det er helt utilstedeligt at bygge i op til 5 etager i en som Malling. det vil virke voldsomt og være til sto gene for os, der købte et hus midt i en voksende landsby. Ingen har kunne forudse at kommunen ville gidkende 5 etagers byggerier midt i byen.
Med en så massiv bebyggelses procent på 80% vil vi se en øget trafik på Gammel Øsetergårdsvej. Vejen bugter sig og skifter i højde. der er i dag dårlige oversigtsforhold. Vejen fungere som skolevej for børn i de nærliggende kvaterer. Vi frygter øget trafik til og fra det ny område, og ønsker derfor fartdæmpende foranstaltninger.
Malling mangler grønne fælles arealer. Aarhus kommune er notorisk kendt for at nedpriorterer dette ved nye projekter. Her er en mulighed for at sænke bebyggelses procenten, og skabe et grønt fællesareal, midt i byen.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Andreas Toft

Indsendt

26/10/2023 12:29

Sagsnummer

HS0055709

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Beder - Malling
Hørings-id

H737

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00