Gå til hovedindhold

Høringssvar

Lokalplan 1174

En række generelle forhold, må helt overordnet tages i betragtning:
- Grunden ligger meget tæt op ad eksisterende huse, og der må tages hensyn til disse, således at byggeriet er lavest muligt og længst muligt fra disse huse. Naturlig afskærmning i form af træer bør overvejes.
- Trafikale forhold. Gl. Østergårdsvej er i forvejen en rigtig træls vej, men samtidig skolevej for børn på cykel.Både af hensyn hertil, og udviklingen som sådan (se senere) bør der tænkes i fartdæmpende foranstaltninger og beskyttelse af cyklister.
- Siloen bør i sin nuværende form ikke være et varetegn. Den er ganske enkelt grim. Såfremt den skal bevares, må der stilles høje arkitektoniske krav, således at der f.eks. undgås en gentagelse af "Bohrs tårn" i Valby/Carlsberg Byen.
- Tilgangen generelt må være fleksibel, især ift. den del af grunden der er nærmest stationen og nuværende stationstorv. Skulle muligheden i fremtiden byde sig, at kunne binde nuværende stationstorv og den modsatte side af stationstorvet tættere sammen med udviklingen af denne grund, bør dette være muligt, således at ét samlet mere åbent område på tværs af denne grund og stationstorvet kan muliggøres - i det omfang som banen tillader. Heraf også behov for at tænke i fartdæmpning af Gl. Østergårdsvej. Der kan tænkes i intergrering af bolig, erhverv og station som det f.eks. kendes fra visse S-togs stationer (f.eks. Valby St. og Vanløse St.).
- Sfa. ovenstående punkt og hensyn til nærmeste naboer, bør lave og mere erhvervsrettede dele af byggeriet foretrækkes placeret tættest på Gl. Østergårdsvej og nuværende stationstorv, herunder med mulighed for også en form for torve-agtig plads på den nuværende grund. Dette vil også harmonere med, at det højeste byggeri placeres i den modsatte ende, op mod Holmskovvej og erhvervsgrundene på Holmskovtoften. Op mod banen på udviklingsgrunden kan overvejes grøn afskærmning.
- Torve-agtigt område bør skabes fleksibelt og med forudsætning for liv. Dvs. legeområde, bredere anvendelse (juletræ, loppemarked, udeservering mv.). Derudover så grønt som muligt.
- Variation i byggeriet må betones: Højde, farve, form osv. Venligst ikke én stor kasse, tak!

Foruden dette, opbakning til byudvikling. Husk æstetikken og ikke kun profitten.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jeppe Hedegaard Munck

Indsendt

26/10/2023 13:38

Sagsnummer

HS0794485

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Beder - Malling
Hørings-id

H737

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00