Gå til hovedindhold

Høringssvar

Ny organisering af Administrative Fællesskaber

Høringssvar til forslaget om ny organisering af de administrative fællesskaber

Høringssvar fra Skolebestyrelsen ved Skolerne i Elev og Hårup

Skolebestyrelsen ved Skolerne i Elev og Hårup udtaler nedenstående til forslaget om ny organisering af de administrative fællesskaber.

Indledningsvis vil vi rette opmærksomheden mod, at vi officielt er to skoler med to særlige skolenumre:
Elev Skole (751006)
Hårup Skole (751046)

Vi har som de eneste skoler i Aarhus Kommune fælles ledelse, men er to selvstændige skole. Derfor tager vi det som en selvfølge, at vi i en fremtidig organisering af de administrative fællesskaber fortsat regnes som to skoler.

Vi finder det på sin plads, at anføre, at folkeskolerne i Aarhus kommune for tiden oplever, at der implementeres store og omfattende forandringer, der, hver for sig, kræver stor ledelsesmæssig opmærksomhed.
Her kan vi bare nævne Bredere Børnefællesskaber, Relationel koordinering, Klyngeorganisering og Affaldssortering. Hertil kan vi på Elev Skole lægge, at vi står midt i et byggeri af en ny skole. Det er alle gode tiltag, men også tiltag der kræver stærk ledelsesmæssig opmærksomhed.

Når man over i det hele lægger skolens dagligdag hvor økonomien er præget af en kraftig underfinansiering af så kalder tiden mest af alt på pædagogisk ledelse. På ledere der har god tid til at indgå i teamsamarbejde, give pædagogisk sparring og medvirke i tilrettelæggelse og afvikling af skoledagen.

Implementering af de administrative fællesskaber i 2019 har medført en betydelig opgaveglidning fra administrationen til den øvrige skoleledelse. Vores lokale ledelse udfører nu en række opgaver der tidligere er udført af administrationen. Det har svækket den faglige- og pædagogiske ledelse.
Det er skolebestyrelsens bekymring, at det forslag der nu er sendt i høring, vil medføre en yderligere opgaveglidning fra det administrative fællesskab til skolens ledelse.

Skolebestyrelsen vil gerne anerkende behovet for at gentænke den administrative struktur, men samtidig opfordre til, at forslaget suppleres med en tydelig beskrivelse af de snitflader der er mellem administrationens opgaver og skoleledelsens opgaver, sådan at vi opnår sikkerhed for, at ændringen ikke medfører opgaveglidning. Ligeledes vil vi foreslå, at sekretærernes ledelsesmæssige tilknytning ændres, så det sikres, at der på hver skole er mindst én administrativ medarbejder der har ledelsesmæssig reference til skolelederen. Det vil sikre kontinuitet i hverdagen og en fortsat stabil betjening af elever og forældre.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Mette Hougaard Ager

Indsendt

27/11/2023 12:54

Sagsnummer

HS8150417

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Dagtilbud og skole
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H761

Kontakt

Damian A. Hertoft Goldberg

Mail:  ghad@aarhus.dk

Tlf.: 30 46 54 25