Gå til hovedindhold

Høringssvar

Ny organisering af Administrative Fællesskaber

Høringssvar vedrørende ny organisering af administrative fællesskaber

Egå d. 28.11.23

Høringssvar vedrørende ny organisering af administrative fællesskaber fra lederteamet og MED-udvalget i Skæring-Sølyst dagtilbud:
Indledningsvis vil vi understrege, at vi har været særdeles tilfredse med den nuværende struktur, hvor en administrativ leder sammen med dygtige administrationsmedarbejdere har løst opgaverne for de lokale skoler og dagtilbuddet. Det har været kendetegnet af høj faglighed og understøttelse af driften i dagtilbuddet og skolerne.
I forbindelse med den foreslåede struktur anbefaler vi, at det nøje overvåges, at der ikke sker opgaveglidning. Det er vigtigt at pædagogiske ledere og dagtilbudsledere ikke får flere administrative opgaver. Vi håber, at det kommende administrative fællesskab opnår så høj en grad af effektivisering, at endnu flere administrative opgaver overgår til det administrative fællesskab, så der frigøres ledelsestid til det pædagogiske ledelsesarbejde.
Vi foreslår, at der er én indgang ved henvendelser fra afdelingerne og dagtilbuddet til det administrative fællesskab, og at der ved henvendelse kvitteres for modtagelse og angives, hvornår man kan forvente, at henvendelsen behandles færdig. I den forbindelse finder vi det samtidig vigtigt, at det er et fast team af administrative medarbejdere der løbende har kontakten og dialogen med dagtilbuddet, idet det giver grundlag for den rette sparring med udgangspunkt i lokale forhold. Vi finder det væsentligt at dette team har mulighed for med jævne mellemrum at mødes fysisk med dagtilbudsledere og pædagogiske ledere, fordi vi lægger vægt på, at økonomien fortsat løbende følges tæt i dialog mellem det administrative fællesskab, de pædagogiske ledere og dagtilbudsleder.
Vi ønsker, at det administrative fællesskab fortsat udarbejder udkast til kommentarer til forventet regnskab og endeligt regnskab afstemt med dagtilbudsleder. På den måde sikrer vi, at lederteams, bestyrelser og LMU-er får en ensartet ydelse byen over.
Venlig Hilsen
MED-udvalget og lederteamet i Skæring-Sølyst dagtilbud
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Bestyrelsen Skæring Sølyst dagtilbud

Indsendt

28/11/2023 10:55

Sagsnummer

HS1032925

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Dagtilbud og skole
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H761

Kontakt

Damian A. Hertoft Goldberg

Mail:  ghad@aarhus.dk

Tlf.: 30 46 54 25