Gå til hovedindhold

Høringssvar

Ny organisering af Administrative Fællesskaber

Høringssvar vedr. ny organisering af Administrative Fællesskaber

Solbjerg nov. 2023
Høringssvar vedr. adm. Fællesskaber og omorganisering - igen….
Vi oplever igen, igen på skolerne i Aarhus en tid med massive og omfattende forandringer. Overordnet set synes vi det burde give baggrund for refleksion hvor meget og hvor tit man kan og skal omorganisere en organisation. Det gør noget ved os som medarbejdere og giver ”ligegyldighed” og dekobling til Børn og Unge som organisation. Vi omorganiserer lige nu hurtigere end de organisationsændringer vi laver får lov til at vise deres bæredygtighed. Skal der spares på adm. og ledelse så kunne man måske have lagt den ud decentralt til de administrative fællesskaber- som vi nu oplever fungerer og hvor medarbejderne har gjort store anstrengelser for at få dem til at fungere – efter en svær start. Lokalt har vi et meget velfungerende administrativt fællesskab der faktisk genererer et overskud – det undrer os at man igen ikke vælger at kigge ind i ”best practice” og bruger de erfaringer vi har gjort ift. at sikre et veldrevent og velfungerende adm. fællesskab. Erfaringerne fra sidste omstrukturering af de administrative fællesskaber skræmmer. Derfor er vi voldsomt bekymrede ift. den foreslåede besparelse og den heraf afledte yderligere centralisering og betydning for børn, medarbejdere og leder på skolerne

Den administrative besparelse og omorganisering sker midt i en tid hvor skolerne ud over driften skal forholde sig til Bredere Børnefællesskaber, Relationel koordinering, Mellemformer, Klyngeorganisering, Affaldssortering m.m. desuden kigger vi ind i en tid hvor der givet også kommer betydelige ændringer i folkeskolen fra det nationale niveau. Hertil er situation Solbjerg den, at vi står midt i et omfattende og gigantisk om- og tilbygningsprojekt. Som i den grad skaber udfordringer for elever og medarbejdere hver eneste dag. Alt sammen noget der kræver opmærksomhed fra medarbejdere og ledelse – måske skulle man overveje hvor mange tiltag man mener skolerne kan rumme ?
Lige nu oplever vi så også at skolens økonomiske råderum og mulighed for at prioritere bliver massivt indskrænket da vi nu fremadrettet ikke længere råder over økonomisk til bygninger og teknisk service. på Solbjergskolen har vi gennem en årrække prioriteret børn frem for teknisk service og administration uden dog at gå på kompromis med kvaliteten i både teknisk service og administration. Men den mulighed er vi så nu frataget. Det betyder at vi kigger ind i massive besparelser ift. skolens elever og dermed rammer organiseringen i sidste ende alligevel dem, som var hensigten at ”holde ude af besparelserne” – nemlig børnene og de unge.
Det er vores oplevelse, at det bliver mere og mere tydeligt at man centraliserer alt det ”styrbare” og efterlader skolerne med alt det økonomisk ustyrbare ift. bla. elever med særlige behov, der i høj grad er underlagt lovgivning og en massiv underfinansiering af skolen. Skolebestyrelsen er de facto er sat uden for indflydelse i forhold til økonomi, da der med de foreslåede ændringer ikke er selv det mindste råderum, indenfor hvilket bestyrelsen kan have en holdning til, hvordan pengene skal bruges.
Ved overgange til de adm. fællesskaber oplevede vi en betydelig opgaveglidning. En opgaveglidning som var mærkbar da skolens tidligere administrative leder af gode grunde ikke kunne løse de sammen opgaver som før ved at blive trukket ud af skolens ledelsesteam og få et større område at tage sig af. De pædagogiske ledere stod dengang tilbage og følte sig kørt over og skulle nu til at varetage opgaver som alt andet lige lå bedre hos en administrativ leder i den gamle organisering. Der er ingen tvivl om at skolens pædagogiske ledere løser i dag løser betydelige administrative opgaver, der som sagt før var funderet ved den adm. Leder.


Vi er dybt bekymrede for, at det forslag der nu er sendt i høring, vil medføre en yderligere opgaveglidning fra det administrative fællesskab til skolens ledelse og pædagogiske medarbejdere., og at den betjening skolens personale, elever og forældre får når de henvender sig på kontoret, vil blive massivt udhulet, når en del af det administrative personale placeres centralt i en dagtilbudsafdeling. Bare en ”lille ting” som vedligehold og drift at chromebooks på en skole med knap 1000 elever er blevet en voldsomt stor adm. Opgave der hver eneste dag giver rigtigt mange henvendelser på kontoret, samt en massiv økonomisk decentral belastning.
En anden væsentlig ting vi har oplevet som positivt i de sidste fire år er sammenhængen med dagtilbuddet. Dagtilbudslederen har sin gang og kontor på skolen. De pædagogiske ledere i dagtilbuddene kigger jævnligt forbi skolen ifm. møder af både økonomisk og/eller pædagogisk karakter og bruger også her tit muligheden for at lige vende noget med os i forhold til børn og overgangen mellem dagtilbud og skole – det giver synergi at være så tæt på hinanden. Den synergi kan vi være nervøse for udhules ved, at dagtilbuddet fremadrettet nu får længere vej til administration og dermed helt naturligt nok ikke vil komme på skolen i samme omfang som før.
Trivslen blandt unge og børn generelt er bekymrende – og derfor er det bekymrende at man lader fortsat lader administrative opgaver flyde til de voksne der med pædagogisk indsigt og uddannelse burde være støttende og hjælpende voksne for vores børn og unge . Hvis man skal spare på administration og ledelse så bør man kigge på at minimere de administrative opgaver – og ikke bare omorganisere og lade som om de administrative opgaver ikke findes.
I bund og grund tænker vi igen at det hele handler om at man i Aarhus fortsat fastholder en massiv underfinansiering af skolerne og slet ikke er i nærheden af at bruge det gennemsnitskommuner gør på skole. Det mærkes tydeligere og tydeligere i hverdagen på skolerne. Vi savner vilje til at ville prioritere skolerne og ellers så sænk ambitioner og forventninger til skolen. Vi kan ikke blive ved med at finde løsninger i omorganiseringer - virkeligheden handler om at man ikke vil betale det det koster at holde en ordentlig skole i Aarhus.
Solbjerg skolen er også byens skole, og det bliver også meget svært at støtte op om frivilligheden og fleksibiliteten over for de arrangementer som byens forskellige foreninger igangsætter. Hvordan skal man kunne koordinere og arrangere når det ikke er muligt med en fast og direkte dialog med ex. teknisk service?

Venlig hilsen
Skolebestyrelsen og MED udvalget på Solbjergskolen
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Solbjergskolen

Indsendt

29/11/2023 10:21

Sagsnummer

HS9599953

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Dagtilbud og skole
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H761

Kontakt

Damian A. Hertoft Goldberg

Mail:  ghad@aarhus.dk

Tlf.: 30 46 54 25