Gå til hovedindhold

Høringssvar

Ny organisering af Administrative Fællesskaber

Ny organisering af Administrative Fællesskaber

Tranbjerg den 29.11.26


Høringssvar om ny organisering af administrative fællesskaber fra skolebestyrelsen på Tranbjergskolen


Som forældrebestyrelse på Tranbjergskolen er vi meget optaget af at have en skole med stor sammenhængskraft.
Til at understøtte dette er en veldrevet administration en forudsætning for at skabe dette på skolen.
Derfor har vi med stor interesse læst forslaget til ny organisering af administrative fællesskaber.
Vi har en række opmærksomhedspunkter til forslaget.


Forældreperspektivet
Det lokale kendskab til skolen er meget vigtigt. Hvad gør det ved skolen, at der ikke er kendte ansigter i
administrationen med tilknytning og ejerskab til den lokale skole.

I Tranbjerg har vi en udfordring med én skole på 2 matrikler. Her vil vi appellere til, at der tages hensyn til dette, så vi som forældre stadig kan henvende os til et frontkontor på både Kirketorvet og Grønløkke.

Frontfunktionen på en skole har ofte en vejviserfunktion, som guider både forældre, ansatte, samarbejdspartner og håndværkere rundt og viser, hvor man skal hen i det kommunale system.
Dette gælder både personlige og telefoniske henvendelser.

Elevadministrationsopgaven ligger meget centralt placeret på skolen, og der er meget kommunikation mellem forældre og skolen, der fremover ikke bliver den samme. Det er vigtigt, at elevadministrationen er lokalt placeret og varetages af en, som har en lokal viden om f.eks. elevprøver, specialundervisning, sprog screening og ind- og udmeldelser.

Det betyder meget, at man som forældre føler sig set, hørt og ikke mindst genkendt på sine børns skole, så man ikke skal genfortælle sin historie forfra, når man kommer på skolen.

Vi kan som forældrebestyrelse godt blive bekymret for, hvor man skal henvende sig som forældre, hvis man har et generelt spørgsmål, og hvem der samler op på diverse ad hoc situationer, som opstår i det daglige på en skole?
Denne vigtige funktion som administrationen har i dag, hvor den er, kultur- og historiebærer på en skole, kan vi godt frygte går tabt med omorganiseringen.


IT og øvrige driftsopgaver
Skolebestyrelsen har ligeledes en bekymring for de daglige driftsopgaver på skolen.
Bl.a. de daglige IT-udfordringer der opstår både for personale og eleverne. F.eks. problemer med Chromebooks. Hvis disse problemer ikke hurtigt kan løses i dagligdagen, men derimod skal løses ved, at man skal oprette en sag og vente på svar.
Det er en meget tung og ufleksibel arbejdsgang, når de ansatte skal finde hjælp til at løse div. IT udfordringer. Dette vil gå fra lærer- og pædagogernes tid, som gerne skulle bruges sammen med vores børn.

Derudover løser administrationen mange andre driftsopgaver, som f.eks.
- Finde nøgler til vikar.
- Guider medhåndværkere ved f.eks. renovering, vandskade eller når en rude går i stykke.
- Koordinerer de årlige skolefotos.
- Står for fællesindkøb.
- Guider rengøring videre.
- Har overblik over div. materialeindkøb på skolen.

Det er svært at forestille sig, at der ikke går pædagogisk tid fra lærere, pædagoger og ledelse, da der vil være praktiske opgave, som ikke gribes af administrationen.

På vegne af de forældrevalgt i skolebestyrelsen på Tranbjergskolen

Heidi Andreasen
Formand for skolebestyrelsen
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Heidi Andreasen

Indsendt

29/11/2023 13:34

Sagsnummer

HS5470544

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Dagtilbud og skole
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H761

Kontakt

Damian A. Hertoft Goldberg

Mail:  ghad@aarhus.dk

Tlf.: 30 46 54 25