Gå til hovedindhold

Høringssvar

Ny organisering af Administrative Fællesskaber

Ny organisering af Administrative Fællesskaber i Børn og Unge

Høringssvar vedrørende ny organisering af Administrative Fællesskaber i Børn og Unge

Skolebestyrelsen på Beder Skole vil meget gerne endnu engang problematisere, at vi nu igen skal forholde os til en omstrukturering af de administrative fællesskaber for skole og dagtilbud i Aarhus Kommune.

Da de administrative fællesskaber blev vedtaget og efterfølgende blev en realitet, var der mange høringssvar, der indeholdt store bekymringer i forhold til, hvordan en organisering, der var trukket længere væk fra skolernes dagligdag og skoleledelse ville påvirke både samarbejde, betjening og personaletrivsel blandt det administrative personale. Det har siden vist sig, at mange af bekymringerne langt fra var grundløse, samt at de besparelser, sidste organisering skulle give, ikke er blevet realiseret i den grad, som der blev lagt op til

Nu skal vi så forholde os til en ny organisering, hvor bekymringerne kun bliver større, fordi der er lagt op til at flytte endnu flere opgaver og dermed medarbejdere væk fra skolerne og fra opgaverne.

Så hvordan kan vi sikre, at de besparelser, der søges opnået ved denne nye model, er en garanti for en bedre organisering af det administrative personale og en bedre betjening af skolerne og ikke bare for endnu flere forringelser for skolerne i Aarhus Kommune?

Til det konkrete forslag om en ny organisering af Administrative Fællesskaber i Børn og Unge vil vi meget gerne understrege vores bekymring, der i høj grad går på, at den nye organisering vil medføre en endnu højere grad af opgaveglidning fra det administrative fællesskab til skolens ledelse og øvrige personalegrupper, og at den betjening, som skolens personale, elever og forældre får fra det administrative personale, vil blive udhulet yderligere. Skoleledelsen får mindre tid til deres kerneopgave, som blandt er at lede skolen, sætte pædagogisk og didaktisk retning og at udøve personaleledelse. Skolens pædagogiske personale vil på samme tid også få mindre tid til deres kerneopgaver; nemlig de pædagogiske og didaktiske opgaver sammen med skolens elever og skole-hjem-samarbejdet

Vi ønsker os hellere, at skolens administrative personale (sekretærerne) i langt højere grad er en del af skolens dagligdag, og at de refererer til skolens ledelse og ikke til en administrativ leder, der sidder et andet og centralt sted, og som samtidig har op til 4 skoler at betjene.

Vi er meget bekymrede for den nye opgavefordeling, der uafværgeligt vil finde sted, når skolens administrative personale ikke længere befinder sig så meget fysisk på skolens matrikel.

Opgaverne er der stadig, og det betyder, andre skal udføre dem, og deraf vil det kunne medføre en de facto besparelse af ressourcerne til skolernes pædagogiske personales kerneopgaver.

Desuden og ikke mindst er det en særdeles stor bekymring, at arbejdsmiljøet i skolernes kontorer forringes gevaldigt i en grad, så trivslen blandt medarbejderne vil mindskes betragteligt. Det skete allerede efter sidste omorganisering.

Det administrative personale på skolerne er en uvurderlig stor ressource for alle skolernes pædagogiske personale, for skolernes ledelse og ikke mindst for skolernes elever og for deres forældre. Medarbejderne, der tager imod alle henvendelser i skolens administration, er en del af de fællesskaber, de enkelte skoler hver dag arbejder for at vedligeholde og styrke.

Nærværende høringssvar bakker i øvrigt fuldstændigt op om høringssvaret fra Skole og Forældre.

Angående høringssvar generelt
Vi bliver som skolebestyrelse og MED-udvalg fra tid til anden bedt om høringssvar, når der skal træffes beslutninger, der medfører økonomiske besparelser, men vi har en klar opleves af, at vi kommer længere og længere fra, at der bliver lyttet til de høringssvar, der indsendes.

Vi føler os derfor kaldet til at spørge, om høringssvar i Aarhus Kommune primært har den funktion at give borgerne en formodning om, at de bliver hørt, men at realiteten er, at høringssvarene måske ikke engang bliver læst?

I håb om, at den demokratiske involvering ikke blot er tom luft,

Skolebestyrelsen MED-udvalget
Beder Skole Beder Skole
Jakob Bek-Thomsen Kirsten Bruhn
Anne Harrits Jasper Bøgehave Madsen
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Anne Harrits

Indsendt

30/11/2023 13:41

Sagsnummer

HS8677802

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Dagtilbud og skole
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H761

Kontakt

Damian A. Hertoft Goldberg

Mail:  ghad@aarhus.dk

Tlf.: 30 46 54 25