Gå til hovedindhold

Høringssvar

Ny organisering af Administrative Fællesskaber

Høringssvar - ny organisering af de administrative fællesskaber

Skolebestyrelsen og LMU på Virupskolen ser med bekymring på den foreslåede besparelse og den heraf afledte yderligere centralisering.

Vi er i særdeleshed bekymret for, hvad det vil betyde for skoleledelsernes arbejdsvilkår og arbejdsmiljø.

Fremadrettet skal administrationslederne understøtte/betjene mere end tre skoler. Det vil alt andet lige give mindre ledelse lokalt.

Der er behov for, at skoleledelserne supporteres og understøttes af en administrationsleder, så man kan sikre en tæt opfølgning og sparring på skolernes økonomi samt ledelse af det administrative personale

Vi er bekymret for, at den foreslåede besparelse og omorganisering kommer til at medføre en stor opgaveglidning, så skoleledelserne kommer til at stå endnu mere alene med økonomien, ledelse af den lokale administration samt en væsentlig forøgelse af de administrative opgaver.

En forøgelse af de administrative opgaver kommer til at øge risikoen for, at det pædagogiske personale får flere administrative opgaver, der i sidste ende kommer til at gå ud over tiden med børnene.

MED og skolebestyrelse fra Virupskolen
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Martin Christensen

Indsendt

30/11/2023 13:45

Sagsnummer

HS2454422

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Dagtilbud og skole
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H761

Kontakt

Damian A. Hertoft Goldberg

Mail:  ghad@aarhus.dk

Tlf.: 30 46 54 25