Gå til hovedindhold

Høringssvar

Ny organisering af Administrative Fællesskaber

Høringssvar fra Udskolingsledere i Aarhus Nord

Høringssvar vedrørende ny organisering af Administrative Fællesskaber i Børn og Unge
Netværket for de pædagogiske udskolingsledere på skolerne i Nordbyen ønsker at kommentere på den nye organisering af de Administrative Fællesskaber. Vi anerkender, at der er behov for en forandring på baggrund af erfaringer fra omorganiseringen i 2019, ligesom vi anerkender, at ændringen også er en besparelse.
Vi ønsker at hejse flaget for de konsekvenser, som vi kan spotte forandringen kan få set fra vores perspektiv. Vi undrer os over, at høringsmaterialet kun forholder sig til AF, men ikke til de forandringer det medfører for dem, der frekventerer AF, nemlig dagtilbud, skoler og UngiAarhus.
Vi forudser, at der kommer negative konsekvenser for kvaliteten af den århusianske folkeskole, da besparelse og organisationsforandringer sjældent efterlader færre opgaver, hvorfor man også må formode at opgaverne kan glide andre steder hen.
Erfaringer fra etablering af de Administrative Fællesskaber, organiseringen af on-site supporten, affaldssortering mmm har i de seneste år givet os en oplevelse af, at opgaver nemt glider til skolens ledelse. Dette har en konsekvens på mulighederne for at lave pædagogisk ledelse, sparring til det pædagogiske personale hjælp til tilrettelæggelse og afvikling af skoledagen og dermed rammes både kvaliteten hos børnene og de unge, ligesom arbejdsmiljøet påvirkes negativt.
Udviklingen af folkeskolen kalder på ledere, der har tid til at give pædagogisk sparring, understøtte og lede det pædagogiske arbejde på skolen. Bredere børnefællesskaber, Stærkere Læringsfællesskaber, mellemformsarbejdet, klyngeetablering mv skal have tid og opmærksomhed for at fylde de gode intentioner ud.
Med etablering af AF i 2019 som en selvstændig enhed, kom der skel mellem skolerne og administrationen. Den fælles kerneopgave i elevernes læring og udvikling blev påvirket af skellet, og det kan opleves som om, at der er opstået én kerneopgave for skolen, mens AF har sin egen kerneopgave. Og man må jo sige, at uden børn ingen skole. Uden skole ingen Administrative Fællesskaber.

Vi savner i høringsmaterialet en opmærksomhed mod:
• Hvilke opgaver kan glide ud? Er der skabt tekniske løsninger eller er der identificeret opgaver, som forsvinder?
• Hvilke opgaver skal løses i AF og hvilke kan tilkøbes? Hvordan ser det fælles grundlag for det lokale samarbejde (huset) ud?
• Hvem skal have ledelsesopgaven over front-office-personalet?
• Hvilken funktion har front-office-funktionen, og hvem definerer kernefunktionen her?

Med venlig hilsen
De pædagogiske udskolingsledere fra Bakkegårdskolen, Ellevangskolen, Elsted Skole, Lisbjergskolen, Lystrup Skole, Skolerne i Hårup og Elev, Skæring Skole, Skødstrup skole, Sølystskolen, Virupskolen og
Vorrevangskolen.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Marianne Bach

Indsendt

30/11/2023 14:18

Sagsnummer

HS2879959

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Dagtilbud og skole
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H761

Kontakt

Damian A. Hertoft Goldberg

Mail:  ghad@aarhus.dk

Tlf.: 30 46 54 25