Gå til hovedindhold

Høringssvar

Ny organisering af Administrative Fællesskaber

Høringssvar fra skolebestyrelsen på Elsted Skole vedr. ny organisering af de administrative fællesskaber

Skolebestyrelsen på Elsted Skole takker for muligheden for at blive hørt og vil benytte muligheden for at bakke op om høringssvaret fra MED-udvalget på Elsted skole.

Vi ser med stor bekymring på hvad en yderligere centralisering vil betyde for børn og forældre. Siden 2019 har vi været vidner til en høj grad af opgaveglidning, fra den administrative ledelse til skoleledelsen. Den udvikling skal bremses, så skoleledelsen kan fokusere deres ressourcer på pædagogisk udvikling af deres skoler. Med den kommende frisættelse af skolerne og det nye kvalitetsprogram for folkeskolen bliver det afgørende vigtigt, at skoleledelserne kan fokusere på strategisk og pædagogisk ledelse fremfor administrative driftsopgaver.

Som forældre oplever vi også, at besparelserne på administration har betydning for vores og vores børns muligheder for at få hjælp på skolen. Vores administrative medarbejdere på skolerne er meget vigtige – også som en indgang til skolen for forældre og for at skabe tryghed for vores børn i hverdagen. Vi henstiller derfor til at man revurderer denne besparelse og som minimum supplerer forslaget med de punkter som MED-udvalget på Elsted skole har opstillet i deres høringssvar.

Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen på Elsted Skole
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Kristine Grønkjær

Indsendt

30/11/2023 14:54

Sagsnummer

HS8394427

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Dagtilbud og skole
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H761

Kontakt

Damian A. Hertoft Goldberg

Mail:  ghad@aarhus.dk

Tlf.: 30 46 54 25