Gå til hovedindhold

Høringssvar

Ny organisering af Administrative Fællesskaber

Høringssvar fra Solbjerg-Mårslet dagtilbud

Høringssvar for Ny organisering af Administrative Fællesskaber fra Solbjerg-Mårslet Dagtilbud

Vi har i Solbjerg-Mårslet oplevet administrationen som et vigtigt bindeled og sammenhængskraft mellem dagtilbud og skole. Det har givet stor mening med den fælles administration – vi fået større indsigt i hinandens områder og fælles opgave forståelse. Det har givet mening, at dagtilbudsleder har kontor på skolen, da de administrative samarbejdspartnere også var her. Det har betydet at pædagogiske ledere også har haft deres gang på skolen, hvilket har givet langt bedre kendskab til hinanden og styrket samarbejdet med skolens ledelse til gavn for overgangsarbejdet og 0 – 18 års perspektivet.

Ved at fjerne administrationen tæt på, er vi bekymrede for:
• en svækkelse af 0 – 18 årssamarbejdet.
• en opgaveglidning nedad i systemet, så pædagogiske ledere får endnu flere opgaver – hvilket i sidste ende går ud over børnene. De pædagogiske ledere er hverken fagligt gearet til eller har tid til de ekstra kurser og administrative opgaver (jf. tilfredshedsundersøgelsen for nylig). Der bliver selvsagt mindre tid til pædagogisk faglig ledelse i takt med flere administrative opgaver.
• en forringelse af den nuværende smidighed og udnyttelse af ressourcer i samarbejdet mellem ledelse og administration.
• budgetopfølgning svækkes – vi oplever nu en administration tæt på, der løbende følger budgetter tæt - og reagerer, hvis det skrider.
• dagtilbudsledelsen er ikke uddannet HK’ere, så det er nødvendigt med faglig understøttelse tæt på. PL’ere har rigeligt med opgaver.

I en ny organisering, er det er meget væsentligt, at:
• Have fokus på de pædagogiske lederes arbejdsforhold, der er i forvejen et stort pres på dem. De sidder alene i afdelingerne, men rigtig mange forskelligrettede opgaver. Et vigtigt fokus i en tid, hvor vi også er udfordret på rekruttering.
• Der er høj grad af smidighed i samarbejdet.
• Der er faste, kendte kontaktpersoner.
• Der skal være en indgående indsigt i området og de enkelte afdelinger. Budgetsammensætning og ikke mindst budgetfordeling mellem afdelingerne, som kan se meget forskellig ud fra afdeling til afdeling.
• Der skal være mulighed for at administrative medarbejdere kommer ud i afdelinger.
• Hold fast i Børn og Unges fokus på psykologisk tryghed og nærhed/det relationelle fastholdes.

Med venlig hilsen dagtilbudsledelsen i Solbjerg-Mårslet Dagtilbud
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Birgitte Rasmussen

Indsendt

30/11/2023 15:34

Sagsnummer

HS3736493

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Dagtilbud og skole
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H761

Kontakt

Damian A. Hertoft Goldberg

Mail:  ghad@aarhus.dk

Tlf.: 30 46 54 25