Gå til hovedindhold

Høringssvar

Ny organisering af Administrative Fællesskaber

Høringssvar på AF

Høringssvar fra MED-udvalget på Ellevangskolen vedrørende ny organisering af Administrative Fællesskaber i Børn og Unge

Med-udvalget på Ellevangskolen ønsker at komme med følgende høringssvar til udspillet om den ny organisering af administrative fællesskaber i Børn og Unge.
Vi anerkender, at der er behov for en forandring på baggrund af erfaringer fra omorganiseringen i 2019, ligesom vi respekterer, at ændringsforslaget udspringer af en besparelse.
Vi imødeser dog de negative konsekvenser for kvaliteten af den århusianske folkeskole, da besparelse og organisationsforandringer er en kompleks proces, der kræver genforhandling af opgaveløsningen, hvorfor vi formoder en fortsat opgaveglidning som den, vi har erfaret de seneste år efter omstrukturering i 2019.
Erfaringer fra etablering af de Administrative Fællesskaber, organiseringen af on-site supporten, affaldssortering osv har i de seneste år betydet en serviceforringelse, der har bevirket en markant opgaveglidning til skolens ledelse og de pædagogiske medarbejdere. Det har påvirket tiden til og fokus på den egentlige kerneopgave på skoleområdet, børns læring, trivsel og udvikling. Kort sagt påvirker det kvaliteten hos børnene og de unge, ligesom arbejdsmiljøet påvirkes negativt.
Udviklingen af folkeskolen kalder på ledere, der har tid til at give pædagogisk sparring, understøtte og lede det pædagogiske arbejde på skolen. Børn og Unge har defineret mange relevante udviklingsopgaver for skoleområdet, såsom bredere børnefællesskaber, Stærkere Læringsfællesskaber, mellemforms-arbejdet, klyngeetablering mv. Det kræver tid og fokus fra ledelse og pædagogiske medarbejdere at fylde de gode intentioner ud.
Med etablering af AF som en selvstændig enhed i 2019, opstod der et skel mellem skolerne og administrationen. Den fælles kerneopgave i elevernes læring, trivsel og udvikling har været påvirket af en drænende og ukonstruktiv daglig forhandling om, hvilke opgaver der hører til skole og hvilke opgaver der hører til AF. Det er vigtigt at nævne, at MED-udvalget på ingen måde oplever manglende vilje i samarbejdet mellem skole eller AF. Der har snarere været en oplevelse af opgaveforvirring på en uendelig række små og store områder, der bevirker organisatoriske benspænd i hverdagen.
Ovenstående skaber en bekymring for, hvordan vi fortsat skal kunne løfte kerneopgaven oveni de andre vilde problemer som skoler også er tvunget til at forholde sig til (jævnfør de 7 vilde problemer) som alle i en eller anden udstrækning kræver både pædagogisk og organisatorisk opmærksomhed.
Afslutningsvis savner vi i høringsmaterialet en beskrivelse af hvad organisationsændringen, helt konkret, kommer til at betyde for den enkelte skole.

Med venlig hilsen
MED-udvalget på Ellevangskolen
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Lisanette Qvortrup

Indsendt

01/12/2023 07:53

Sagsnummer

HS1114900

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Dagtilbud og skole
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H761

Kontakt

Damian A. Hertoft Goldberg

Mail:  ghad@aarhus.dk

Tlf.: 30 46 54 25