Gå til hovedindhold

Høringssvar

Ny organisering af Administrative Fællesskaber

Høringssvar ang. ny organisering af Administrative Fællesskaber

Det er bestyrelsens bekymring, at forslaget til den nye organisering af de administrative fællesskaber vil medføre en opgaveglidning, således dagtilbuddets ledelse ender med at skulle varetage administrative opgaver, som i nuværende organisering ligger hos det administrative fællesskab. En øget administrativ opgaveportefølje for dagtilbuddets ledelse vil resultere i, at denne skal bruge tid, der i forvejen ikke er, og som derfor bliver tid, der går fra vores børn. Det er ikke acceptabelt, og det er ikke noget, vi som bestyrelse ønsker at støtte op om.
Ydermere er vi bekymrede for, at det får en negativ betydning for effektiv varetagelse af de mange administrative opgaver i dagtilbud, hvis dagtilbuddets administrative medarbejder flyttes væk fra den decentrale placering tæt på opgaven og dagtilbuddets ledelse. En central placering frygtes tilmed at have en negativ indflydelse på sammenhængskraften i dagtilbuddet.
Endeligt er det bestyrelsens bekymring, at det høje antal af dagtilbud, som en administrativ leder tilknyttes, medfører en ringere grad af kendskab og indblik i de enkelte dagtilbuds økonomi og drift, hvilket frygtes at have en negativ indflydelse på løsning af kerneopgaven i dagtilbud.01.12.2023

Dagtilbudsbestyrelsen, Ellevang Dagtilbud
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Camilla Klinge Renneberg

Indsendt

01/12/2023 08:43

Sagsnummer

HS4284148

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Dagtilbud og skole
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H761

Kontakt

Damian A. Hertoft Goldberg

Mail:  ghad@aarhus.dk

Tlf.: 30 46 54 25