Gå til hovedindhold

Høringssvar

Ny organisering af Administrative Fællesskaber

Ny organisering af Administrative Fællesskaber

Høringssvar vedr. ny organisering af administrative fællesskaber
Skåde, november 2023

Skåde skoles skolebestyrelse ønsker med dette høringssvar at give udtryk for sin store bekymring over det fremsatte forslag til ny organisering af de administrative fællesskaber.
For det første mener vi, at tidspunktet er usædvanligt dårligt valgt. Skolerne står over for en lang række opgaver, der kræver både pædagogisk og administrativ bevågenhed: bredere børnefællesskaber, mellem-former, klyngeorganisering og affaldssortering for at nævne et udpluk af de udfordringer, skolerne står overfor. Hvis der ind i denne sammenhæng skal laves en omorganisering og voldsom besparelse på det administrative fællesskab, vil det uvægerligt gå ud over kvaliteten af opgaveløsningen på de meget store og vigtige opgaver, skolerne står overfor.

For det andet mener vi, at det bliver mere og mere tydeligt, at man centraliserer alt det økonomisk ”styrbare” og efterlader skolerne med det økonomisk ustyrbare. Det er bl.a. elever med særlige behov, der i høj grad er underlagt lovgivning og en massiv underfinansiering af området. Et andet eksempel er chromebooks, der har været centralt styret. Nu viser det sig at være både meget dyrt og vanskeligt at styre, så nu lægges det ud til skolerne og en administration, man samtidig reducerer. Skolebestyrelsen er de facto sat uden for indflydelse i forhold til økonomi, da der med de foreslåede ændringer ikke er selv det mindste råderum, indenfor hvilket bestyrelsen kan have en holdning til, hvordan pengene skal bruges.

For det tredje mener vi, at erfaringerne fra sidste omorganisering af den administrative opgaveløsning på skolerne skræmmer. Her udmøntede den nye organisering sig i en helt markant opgaveglidning. Det blev skoleledelse ved skoleleder og de pædagogiske ledere, der blev nødt til at løse langt flere administrative opgaver på trods af løfter om det modsatte. Nu gentager man øvelsen samtidig med, at man initierer ovennævnte opgaver. Det vil gå ud over arbejdsmiljøet i ledelserne, ligesom kvaliteten af løsningen af de ovennævnte opgaver vil blive ringere. Derudover vil det naturligvis have indflydelse på den daglige ledelse af skolernes pædagogiske medarbejdere, når skoleledelserne skal løse opgaver, der var langt bedre placeret hos det administrative personale, fordi det er opgaver, der hører hjemme der.

Trivslen blandt børn og unge generelt er bekymrende – og derfor er det bekymrende, at man fortsat lader administrative opgaver flyde til de medarbejdere, der med pædagogisk indsigt og uddannelse burde være støttende og hjælpende voksne for vores børn og unge. Hvis man skal spare på administration og ledelse, så bør man kigge på at minimere de administrative opgaver – og ikke bare omorganisere og lade som om, de administrative opgaver ikke findes.

Med venlig hilsen
Skolebestyrelse og MED-udvalg v. Skåde skole
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Mogens Steen Petersen

Indsendt

01/12/2023 11:44

Sagsnummer

HS7375310

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Dagtilbud og skole
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H761

Kontakt

Damian A. Hertoft Goldberg

Mail:  ghad@aarhus.dk

Tlf.: 30 46 54 25