Gå til hovedindhold

Høringssvar

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 161

Kommuneplan 161

Jeg ønsker at klage over at Lyngbyvej 9, 8000 Aarhus C. i Kommuneplan 161er indstillet som bevaringsværdig, og ønsker det udtaget fra Kommuneplan 161.
Arkitektonisk værdi:
Jeg har meget svært ved at se, at huset besidder en speciel arkitektonisk værdi, idet husets facade fremstår meget tillukket ud imod gaden. Der er mure fra skel til skel, kun afbrudt af et meget smalt toiletvindue samt et lille vindue ved siden af indgangsdøren. Hermed relaterer huset på ingen måde til de øvrige huse tæt på. Huset er bygget uden specielle detaljer i gule mursten og med et gammelt tegltag (bør udskiftes).
Kulturhistorisk værdi:
Om bygningen afspejler en kulturhistorisk udvikling, kan jeg simpel hen ikke se, og mener heller ikke det afspejler elementer fra Klassicismens huse, Bedre byggeskik, Funkishus eller Statslånshus.
Mig bekendt er der ikke knyttet historiske symbolværdier til huset, og arkitekten bag tegningerne kender jeg ikke.
Miljømæssig værdi:
Lyngbyvej består af meget forskellige huse arkitektonisk, set i forhold til andre veje i området bl.a. Ordrupvej med de mange funkishuse og Rungstedvej med de mange bedre byggeskikhuse.
Vores hus mener jeg ikke har nogen betydning for de omkringliggende huse. Lyngbyvej 11 er et meget stort og højt hus, som ikke harmonerer med Lyngbyvej 9 som er meget mindre. Lyngbyvej 7 er ombygget til moderne et plans funkishus, som derved afviger væsentligt fra Lyngbyvej 9. Lyngbyvej 12 blev nedrevet for nogle år siden, og er nu en tom ubebygget grund. Spændende hvad der bliver bygget, men næppe noget der flugter med Lyngbyvej 9. Lyngbyvej 14 er en hvidpudset bungalow i et plan med kælder, som jo heller ikke er i særlig harmoni med Lyngbyvej 9. Vores bagbo skråt overfor på Skovbrynet 48 er et stort moderne funkishus i 2 etager, også her er det vanskeligt at se at Lyngbyvej 9 bidrager harmonisk til de omkringliggende huse.
Originalitets værdi:
Der er kun sket få ændringer udvendigt, men som alligevel gør at huset ikke fremstår originalt. Garage i kælderen er inddraget og vinduer isat samt nedkørsel opfyldt med jord. Farveskifte på træværk fra olieret til hvidmalet. Oprindelig terrasse ombygget til udestue.
Når man ønsker huse gjort bevaringsværdige, undrer det mig, at Kommunen ikke tager hensyn til husenes bygningsmæssige kvalitet. I området tæt på Stadionsøerne er jordbundsforholdene ret bløde, hvilket nødvendiggør en mere bæredygtig fundering end den man ofte lavede tilbage i 1946. Dette faktum er absolut også er medvirkende til, at huset ikke bør indstilles til at være bevaringsværdigt.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Peter Leffers

Indsendt

15/02/2024 14:51

Sagsnummer

HS4866672

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Holme - Højbjerg - Skåde Midtbyen Viby
Hørings-id

H783

Kontakt

Cecilie Julie Nielsen

Telefon: 41872160

Email: bevaringsvaerdigebygninger@mtm.aarhus.dk