Gå til hovedindhold

Høringssvar

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 161

Høringssvar. Saturnvej 10 og 12, 8260 Viby J

Vi er uenige i at husene Saturnvej 10 og 12, 8260 Viby J er vurderet med en samlet bevaringsværdighed i kategori 4.

Begrundelse:

Arkitektur:
Begge indgangsdøre/hoveddøre er flyttet. De er placeret asymmetrisk i forhold til hinanden.
Den blændede dør i nr. 10 bryder facaden.
Hoveddør i nr. 10 er i gavl mod øst. Kan ikke genetableres, fordi grundplanen er ændret uden hensyn til tidligere hoveddør. Der er nu opsat fast skillevæg inkl forskellige gulv-varmekredsløb midt i den tidligere døråbning.
Hoveddør i nr. 12 er i facaden mod nord. Ingen harmoni mellem de to facader mod indkørsel/nord.
Tungt tag grundet efterisolering af tag

Kulturhistorie:
Samlet adskiller både nr. 10 og nr. 12 sig, både indbyrdes fra hinanden og fra det fælles udtryk/miljø i de to dobbelthuse på hhv. Saturnvej 6, 8, 10 og 12.

Miljø:
Den tidligere arkitektoniske samhørighed med nabohusene er forsvundet. Facaderytme og proportioner i nr. 10 og 12 gør, at de to nabohuse ikke er i harmoni.

Originalitet:
Skorsten er fjernet i nr. 12, ikke i nr. 10. Transparent murværk/hulmønster ved skorsten er fjernet i nr. 12 og ikke i nr. 10, da der som nævnt ikke er en skorsten i nr. 12 længere.
Udvendig muret original affaldsskakt er fjernet i nr. 12, ikke i nr. 10.

Renoveringen/højde under tagudhæng er lavet med forskellige træbrædder i de to huse. 4 brædder i det ene hus og 5 i det andet.
Haveside er uens, ift terrassedøre og vinduer. I nr. 10 er der mod syd gulv til loft vinduer i halvdelen af den sydvendte facade. I nr. 12 er kun to vinduespartier gulv til loft. Alle vinduer er skiftet i begge huse. Symmetrien i vinduerne er endvidere ændret.

Bevaringsværdi:
Begge huse er 100% renoverede. Ikke kun istandsat. Kun ydermure er oprindelige. Nr. 10 med skillerum i gips og nr. 12 med skillerum i mursten. Facaderne på begge huse er ændret grundlæggende. Facaderytme og proportioner ift. mur, vinduer og tag er ændret ift. originalen. Alt i grundplanen i begge huse er ændret. Uafhængigt af hinanden, uens. Loftsvarme er udskiftet til gulvvarme. Placeringen af køkken, bad, stue, værelser, bryggers osv. er ændret og ikke i samspil med hinanden pga. forskellige årstal af renoveringen (2013 og 2020).
Kig fra vejen set fra fortovet ved Saturnvej ved nr 10 giver ikke indtryk af ensartethed. Husene fremstår urytmiske og meget forskellige.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Rasmus Hebsgaard Offersen

Indsendt

15/02/2024 17:01

Sagsnummer

HS7975636

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Holme - Højbjerg - Skåde Midtbyen Viby
Hørings-id

H783

Kontakt

Cecilie Julie Nielsen

Telefon: 41872160

Email: bevaringsvaerdigebygninger@mtm.aarhus.dk