Gå til hovedindhold

Høringssvar

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 161

Ejendommens registrering som bevaringsværdig værdi 4

Vores ejendom Terp Skovvej 4A, 8260 Viby J, er stillet i forslag til registrering som bevaringsværdig med værdi 4.
Aarhus Kommune Byggeri har ikke kunnet oplyse, hvad det i givet fald vil have af betydning for sagsbehandling af fremtidige byggesager. Dog mener man, at forhold angivet som begrundelse for registreringen vil blive vægtet ved sagsbehandlingen.
Jeg skal derfor principielt gøre indsigelse imod, at Aarhus Kommune pålægger ejendommens ejer en byrde, som Aarhus Kommune ikke kan definere på forhånd, og i stedet overlader til sagsbehandleren at definere. En sådan beføjelse ligger ikke hos den udøvende (sagsbehandleren).
Dernæst skal jeg gøre indsigelse imod de forhold, der er anført som begrundelse for registreringen.
Original vinduessætning - er ikke original. Der er ændret eller tilføjet 11 vindues- og dørhuller ift. det oprindelige hus.
Original garage - er ikke original, men fra ca. 1956.
Originalitetsværdi 5 - Ud over vindues- og dørhuller samt garage jf. ovenfor er der udvendigt ændret følgende ift. det originale hus: Altan fjernet, Skorsten fjernet, 5 ovenlys tilføjet, vindskeder ført over tag, remender trukket tilbage bag facaden, støttemur ved terrasse fjernet, terrassetrapper tilføjet og fortrappe ændret. En del af syd facaden og nye stik over vinduer er lavet med nye mursten, da husets facader og vinduer blev ført tilbage til oprindelig stil ved ombygning i 2006.
Vi er enige i, at huset kan være repræsentativt for området og perioden, for samme bygmester har i samme periode opført flere huse i samme stil i området, bl.a. Terp Skovvej 4 og 8. Disse er dog ikke stillet i forslag som bevaringsværdige. Ved behandling af en byggesag for Terp Skovvej 4A bør det indgå, at huset måske er repræsentativt, men hverken originalt eller enestående for området.

Med venlig hilsen
Martin Guldborg
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Martin Guldborg

Indsendt

16/02/2024 15:29

Sagsnummer

HS0816264

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Holme - Højbjerg - Skåde Midtbyen Viby
Hørings-id

H783

Kontakt

Cecilie Julie Nielsen

Telefon: 41872160

Email: bevaringsvaerdigebygninger@mtm.aarhus.dk