Gå til hovedindhold
Annuller beslutningen om nedklassificeringen af 900 veje i Aarhus Kommune.
Antal støtter: 1520 af 1500
Navn
Bent Kristoffer Hansen
Email
iogb@live.dk
Forslaget

Undertegnede foreslår, at Aarhus Byråd annullerer beslutningen af den 22. februar 2017 om at nedklassificere 900 vejstrækninger i Aarhus Kommune, så Aarhus Kommune overholder landets love.

Bemærkninger

 

I Vejlovens §15 står der: (citat)

”Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvilke nye kommuneveje der skal anlægges, hvilke bestående kommuneveje der skal flyttes, nedklassificeres eller nedlægges, jf. § 124, og hvilke private fællesveje der skal optages som kommuneveje. Beslutninger herom skal træffes på baggrund af en samlet trafikal vurdering og må ikke kun være begrundet i økonomiske forhold.” (citat slut) 

Men Byrådet blev ALDRIG oplyst om, at ”Beslutninger herom skal træffes på baggrund af en samlet trafikal vurdering og må ikke kun være begrundet i økonomiske forhold.”

Men selv om Forvaltningen ikke oplyste byrådsmedlemmerne om disse betingelser, så skal loven alligevel overholdes. Aarhus Kommune skulle begrunde beslutningen om ”harmoniseringen” med en anden grund end en forventet besparelse på 10 mill. kr. årligt fra 2037.

Men det kunne kommunen ikke, da Vejdirektoratet den 05. juli 2023 oplyste, at Aarhus Kommune ikke opfyldte Vejlovens §15. Så derfor forsøgte Vejdirektoratet at hjælpe kommunen ved at komme med følgende forslag: (citat)

”Uanset at der fremtidigt er et besparelsespotentiale, er beslutningen primært båret af ønsket om at harmonisere administrationen af kommunens vejnet, og beslutningen er truffet på baggrund af en konkret vurdering af den enkelte vejs betydning for kommunens samlede vejnet.” (citat slut) 

Denne ”vennetjeneste” er ikke kun forfejlet den er også ulovlig. Ønsket om at harmonisere administrationen af kommunens vejnet er ALDRIG blevet orienteret til grundejerne eller drøftet i kommunen og heller ikke vedtaget af Byrådet. 

Og det er ikke Vejdirektoratet der skal opfylde Vejlovens betingelser, det er Aarhus Kommune.

Vejdirektoratet burde i stedet have sendt kommunens endelige afgørelse retur med oplysning om, at kommunen kunne vende tilbage når de havde opfyldt Vejlovens bestemmelser.

Til orientering så står der på Aarhus Kommunes Hjemmeside den 04.01.2024 at grunden til kommunens beslutning om nedklassificeringen er, at (citat) ”Omklassificeringen skal sikre, at grundejerne på sammenlignelige veje i Aarhus Kommune får ens vilkår, uanset hvor de bor.” (citat slut) 

Det er den løgn de kommende berørte grundejere møder, når de bliver henvist til kommunens hjemmeside med orientering om ”harmoniseringen”. 

Der burde stå at: ”Vejdirektoratet har foreslået: (citat) ”Uanset at der fremtidigt er et besparelsespotentiale, er beslutningen primært båret af ønsket om at harmonisere administrationen af kommunens vejnet, og beslutningen er truffet på baggrund af en konkret vurdering af den enkelte vejs betydning for kommunens samlede vejnet.”” (citat slut)

FAKTA: Da Aarhus Kommune ikke kan opfylde Vejlovens §15 er beslutningen om nedklassificeringen af 900 vejstrækninger ulovlig, og skal derfor annulleres.

Med venlig hilsen 

Bent Hansen

Havremarken 11, 8520 Lystrup

 

 

Afstemning start
Afstemning afslutningsdato