Gå til hovedindhold

Høringssvar

Forslag til Lokalplan nr. 1206 - Bevarende lokalplan for Rosenvænget, Viby

Høringssvar

Som ejere af Irisvej 5, 8260 Viby J, har vi indsigelser imod, at vores hus bliver bevaringsværdigt som foreslået.
Vi er helt enige i, at området er et særligt område, som burde have været beskyttet bedre. Imidlertid er skaden sket for det sted, hvor vores hus er beliggende.
I år 2021 blev nabohuset (Irisvej nr. 3) revet ned og der blev bygget et stort moderne byggeri. Kommunen har i den forbindelse godkendt en række ting ved byggeriet, som har medført store ulemper for vores hus. Der blev ikke afholdt partshøring i byggesagen til trods for, at vi og andre omkringliggende naboer overfor kommunen udtrykte utilfredshed og bekymring for byggesagen. Vi har haft en længere korrespondance med kommunen, der belyser dette. Vi blev på intet tidspunkt informeret om byggeriets udformning og kunne blot følge med i byggeriet dag for dag og løbende konstatere dets omfang.
Vores hus ligger tilbagetrukket fra vejen og lavt i forhold til andre huse. Det tidligere nabohus passede arkitektonisk til området og lå forskudt af vores hus og derfor var vores hus meget uforstyrret og havde en charmerende beliggenhed, som passede til husets arkitektur. Det nye nabohus er imidlertid blevet placeret meget højere på grunden og mere side om side med vores hus, hvilket gør, at vores hus er blevet “klemt” og til fuld skue for naboer - der er således opstået store indkigsgener ligesom vores udsigt nu er nye mursten mod før himmelkig. I jeres egen rapport om Irisvej 5, fremgår det, at vores hus er "alvorlig udfordret" af det nybyggede hus på Irisvej 3, hvor man har "hævet grunden med 1,5 m".
Hertil kommer, at den store forhøjelse i både selve byggeriets og havens højdeniveau kan medføre gener, som på sigt kan nødvendiggøre store ændringer af vores hus, som vi formentlig ikke vil få tilladelse til, såfremt huset gøres bevaringsværdigt.
Der er således ikke længere et charmerende “miljø” at beskytte på vores grund ligesom en ændring af status på vores hus kan medføre begrænsninger, som på sigt kan forringe anvendeligheden af huset. Hertil kommer, at vores ejendom allerede har været under stor ombygning/tilbygning, og altså ikke henstår som det oprindelige hus. Det forventer vi, at kommunen selv tjekker op på - alternativt hører vi det gerne.
Vi vil foreslå, at Kommunen kommer ud og foretager en besigtigelse med fokus på det ovenfor beskrevne og desuden anmoder vi om, at kommunen, inden der tages endeligt stilling til vores ejendoms bevaringsværdighed, genbesøger byggesagen, der er gået forud for Irisvej 3, og får klarlagt hvilke gener dette har medført for Irisvej 5. Dette gælder både selve byggeriet Irisvej 3 og de tilhørende udenomsarealer. Det bemærkes, at der er en igangværende klagesag, hvorfor vi opfordrer til, at de to afdelinger i kommunen taler sammen og udveksler oplysninger. Såfremt det ikke sker, hører vi det gerne, således, at vi kan fremsende kopi af oplysninger fra den ene afdeling til den anden.

Vi forbeholder os i øvrigt ret til at komme med yderligere kommentarer.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Thomas Damgaard og Maj Toftgaard

Indsendt

31/03/2024 13:17

Sagsnummer

HS3167203

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Viby
Hørings-id

H819

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00