Gå til hovedindhold

Høringssvar

Forslag til Støjhandlingsplan 2024

Manglende fokus på Stavtrup og Viby

Jeg har med stor interesse lært støjhandlingsplanen. Som borger er jeg dog meget i tvivl hvori handlingen er gemt i planen.
Jeg er bosat i Stavtrup, men er vokset op i Viby. På den baggrund er jeg selvfølgelig ikke objektiv i min vurdering af ”handlingsplanen”. Det kan dog konstateres, at der reelt set ikke er planer om at gøre noget ved den åbenlyse støj som præger Stavtrup og store dele af Viby, som følge af øget trafik fra Syd motorvejen.
Som det fremgår af kortet, er der mest støj fra E45 motorvejen der kører nord/syd. Den store forskel mellem nord/syd motorvejen og syd motorvejen er dog, at der ikke er bebyggelse så tæt som i Stavtrup.
Den primære støj er således fra vejstøjen fra motorvej syd. Trafikken er konstant og ikke i nedgang. Tværtimod med den planlagte bebyggelse af Marselisborgtunnelen.
Mit hus er 0,73 km i fugleflugt til den nærmeste del af motorvejen. For at give et borgerperspektiv på hvordan motorvejen påvirker livet i Sydbyen kommer her et par eksempler:

Bebyggelse til opbevaring af mennesker eller til at leve i?
I planen er der beskrevet meget om hvorvidt tiltag i bebyggelse, kan være med til at ændre borgernes opfattelse af støjen. Er det virkelig kommunens formål, at borgerne skal sidde inde i deres huse og glo ud, fordi de ikke vil udsættes for støj. Mit hus er nord/sydvendt. Jeg kan ikke åbne vinduerne på den nordlige side af huset uden at høre støjen fra motorvejen. Om sommeren kan jeg ikke være ude på nordsiden af mit hus, uden at høre motorvejen. Når det regner, kan jeg høre motorvejen på begge sider af mit hus.
Jeg er sikker på, at man teoretisk kan beregne hvor meget støj der er de forskellige steder, men de angivne støjforureninger i ”planen” er i min optik ikke retvisende for hvor meget støj der i virkeligheden er. Motorvej syd er i høj grad oppe på en bakke, hvor den frit kan støje for sine omgivelser. Der er ingen afskærmning mod Stavtrup.

At gemme støjen
Derudover er det jo næsten komisk, at der på side 19 spekuleres i, at ”den oplevede effekt” ved at man ikke kan se motorvejen, skulle sænke støjen med 6-10 dB. Motorvejen krydser Ormslevvej via en bro, og at det skulle gøre støjen mindre, at den gemmes bag beplantning, er vist kun en løsning der fungerer teoretisk. Den nedre del af Stavtrup er så hårdt påvirket af støjen fra broen, at den konstante uforstyrrede støj påvirker hele området. Og det påvirker også ”naturen” ved brabrandstien. Støjen har fri linje til at forurene store dele af brabrandstien, så man ikke kan tage derned og opleve naturen uden at høre på lastbiler.
I min barndom i 1990erne kunne man lege i skoven, men det er ikke muligt mere. Støjen er ødelæggende.

Støjen ødelægger Stavtrup
Det er ikke muligt for børn at lege på legepladser, gå til spejder, spille fodbold i Stavtrup If, eller cykle en tur langs brabrandstien uden at høre motorvejen. Det bekymrer mig, at der ikke tænkes helhedsorienteret på hvordan støjen påvirker livet. Folk gider ikke bo et sted, hvor man altid kan høre summen fra motorvejen.

Marselisborgprojektet klinger hult uden at tænke på borgerne
Som borger har jeg svært ved at forstå, hvordan man kan planlægge så stor en investering i marselisborgtunnelen, uden at medregne de øgede konsekvenser for borgerne langs motorvej syd. Det er jo næsten absurd, at projektet stopper ved Marselisborg, men man så er ligeglade med alt den trafik der er andetsteds. Der bør afsættes penge i forlængelse af det projekt til at skærme borgerne.

Et par ideer!
- Grav motorvejen ned i jorden, så den ikke er på en bakketop. Alternativt, byg volde omkring motorvejen
- Sæt støjværn op
- Skærm motorvejsbroen over Ormslevvej og alt omkring den ind
- Sæt fartgrænserne ned. Skal folk virkelig have lov til at køre 130 indtil de rammer Aarhus. Hvad med 80 km/t? Det har de mange steder i Sverige langs bebyggelse.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Anders Kok Hansen

Indsendt

05/03/2024 14:29

Sagsnummer

HS2044917

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Trafik og transport
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H826