Gå til hovedindhold

Høringssvar

Forslag til Støjhandlingsplan 2024

Støjbelastning ved Hasselager

Den stigende trafikstøj efter etableringen af Giber Ringvej har i særdeleshed haft en negativ påvirkning for beborene omkring denne, samt for os, der bor i området mellem Thorshøjvej, Svanlevvej og Hovedvejen - og omkring Hørkram og til/fra kørslerne til Aarhus Syd Motorvejen. Den stigning i støjen bør kunne reduceres i et samarbejde med det statslige etableringsprojekt ved motorvejstil-/frakørslerne samt etableringen af de kommende 5 lysreguleringer. Den allerede anlagte jordvold langs Thorshøjvej stopper ret brat men bør forlænges helt hen til Svanlevvej samt videre hen til Aarhus Syd Motorvejen og langs denne ind mod byen, så beboerne i området bliver afskærmet fra støjen. Efter etablering af de kommende 5 lysreguleringer og med vejen udvidet til flere spor i begge retninger, kan det ikke undgås, at flere start/stop med køretøjer (herunder tunge køretøjer) ved lysreguleringerne samt en øget belastning på en flersporet vej, vil yderligere bidrage til den allerede høje trafikstøj. Når man nu ER igang med at bygge, hvorfor så ikke fremtidssikre i samme omgang?
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Anni Hesselholt

Indsendt

10/03/2024 15:03

Sagsnummer

HS3912455

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Trafik og transport
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H826