Gå til hovedindhold

Høringssvar

Forslag til Støjhandlingsplan 2024

støjhandlingsplan : ja tak til HANDLING !!!

hej AAK, jeg er nabo til Giber Ringvej, og det er min første anke at denne strækning ikke omfattes af en kommende støjhandlingsplan : uagtet målt niveau afgiver Ringvejen støj til naboer til den 12 km lange vejstrækning, ihukommende at trafikmængden også på Giber RV forventes at stige (derfor klar til 3 spor) samtidig med at det ER muligt at reducere niveauet foreslår jeg tiltag som i det følgende beskrives i punktform og gældende ALLE strækninger med trafikstøj, ikke kun Giber RV.
1) flere støjdæmpende tiltag som støjmure/støjvolde hvor belastningen er størst
2) nedsat trafik hastighed afhængigt af trafikale forhold : 70 km/t på landeveje såsom Giber RV, og 50 km/t alle øvrige steder (inkl rundkørsler o.l. fx ved Giber RV) , bortset fra særligt udsatte steder fx midtby eller større beboelseskoncentrationer hvor grænsen sættes til 40km/t. Der er ingen overvægt af sikkerhedsmæssige ulemper ved en hastighedsnedsættelse som beskrevet, og ingen er i tvivl om de helbredsmæssige fordele ved mindre støjbelastning, samt overvejende mulighed for mindre alvorlige trafik ulykker.
Og i 2024 hvor vi mangler blot 6 år til implementering af 70%s reduktionsmålet, og små 25 til 100%s CO2 reduktion er trafikregulering et uomgængeligt redskab i klimakampen : fra ord til handling, ja tak.
....
Der kan være fordele i mere glidende trafik i form af fx Giber RV, men også af de fleste veje, men denne "gliden" kan og SKAL reguleres så den ikke ender som en livstruende GENE for det kæmpe flertal af borgere som påvirkes af trafik i byer og omegne.
Vi hører hele tiden at alle tiltag (skoler, ældre, sundhed, trafik, miljø, militær osv osv) koster mere end budgettet : lav derfor budgetternes diktatur om, så langtidsinvesteringer BETALER SIG, og kan udføres, fordi de SPARER i sidste ende : med eksemplet støj vil en trafikregulering og nabobeskyttelse spare på sundhedsudgifter og miljøudgifter.
HANDLING, JA TAK : det ER MULIGT og FORNUFTIGT !!!!
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

henrik breyen

Indsendt

25/03/2024 09:49

Sagsnummer

HS4583114

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Trafik og transport
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H826