Gå til hovedindhold

Høringssvar

Forslag til Støjhandlingsplan 2024

Støj fra Giber Ringvej

Det er positivt, at Aarhus Kommune ønsker at sende støjhandlingsplan i høring, men støjkortlægningen hænger på ingen måde sammen med virkeligheden, når målingerne er foretaget i 2021, og Giber Ringvej er blevet opført efterfølgende og derfor ikke fremgår af oversigten.
Det må simpelthen være en fejl, at Giber Ringvej ikke fremgår efterfølgende i oversigten. Os, der bor med vejen som nabo, er DAGLIGT hele DØGNET generet af larm fra bilerne. Især lastbilerne er helt forfærdelige og kan vække beboere om natten, så meget larmer det fra vejen.
Dækkene synger især i regnvejr, og det er på ingen måde i orden, at der ikke er sat støjværn op, eller at vejen er gravet ned.
Jeg ved, at der er skrevet adskillige artikler om emnet både før og efter tilblivelsen af vejen (jeg har selv forfattet flere af dem), og i sin tid blev man lovet, at alle steder, hvor der var huse tæt på vejen, ville den enten blive gravet ned, eller der ville blive sat støjværn op. Vi må konstatere, at intet af dette er sket i Mårslet, og kommunen kommer med alle mulige udenomsforklaringer på problematikken, mens vi som tætte naboer til vejen indtil videre blot må affinde os med, at vejen er her, og at trafikken på den larmer helt umenneskeligt. Flere politikere har været på besøg i området og har givet os ret. Der MÅ og SKAL handles på denne støjproblematik - hellere i går end i morgen. Man ved også fra forskning, at støj over længere tid kan følge til sygdomme, og det er ingen af os tjent med.
Med håb om at Aarhus Kommune vil afsætte med penge til at bekæmpe støjproblematikken langs Giber Ringvej.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Camilla Kjærgaard Olesen Pileborg

Indsendt

29/03/2024 16:51

Sagsnummer

HS4382081

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Trafik og transport
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H826